Gecoro

Wat?

De Gecoro of de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening verleent adviezen in het kader van stedenbouwkundige aangelegenheden. Het gaat dan om het structuurplan, bijzondere plannen van aanleg, …

Meer info

De effectieve leden zijn deskundigen en vertegenwoordigers namens verschillende maatschappelijke geledingen. Elke politieke fractie kan een waarnemer afvaardigen.

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be