Kinderopvang (IBO)

Wat?

Het gemeentebestuur organiseert op drie locaties buitenschoolse kinderopvang. Kinderen verblijven er voor en/of na schooltijd in een huiselijke sfeer. Er is ruimte voor spel en ontspanning en de sociale ontwikkeling wordt er gestimuleerd.

Inschrijven

Contacteer de dienst vrije tijd.

BELANGRIJKE INFORMATIE over de buitenschoolse kinderopvang vanaf vrijdag 15 mei 2020 (update 12 mei 2020)

Een geleidelijke en veilige heropstart van het kleuter- en basisonderwijs, als onderdeel van de zogenaamde exitstrategie voor de coronacrisis, zorgt voor heel wat organisatorische uitdagingen bij de scholen en initiatieven buitenschoolse kinderopvang.
Er is de voorbije dagen geregeld overleg gepleegd tussen het gemeentebestuur, alle Berlaarse scholen en de buitenschoolse kinderopvang (IBO) om de Vlaamse en federale richtlijnen lokaal te vertalen in een gezamenlijke aanpak met betrekking tot de noodopvang van kinderen die nog niet naar school kunnen.

Uitgangspunt is dat we inzetten op het eenmalig creëren van en daarna vasthouden aan vaste kindergroepen, zodat ze zo weinig mogelijk mengen met andere groepen. In de media spreekt men van zogenaamde contactbubbels.

Voor alle Berlaarse scholen betekent dat concreet het volgende:

 • Reeds schoolgaande kleuters van VBS De Duizendpoot, VBS Sint-Jozef, VBS De Kleurenboog en gemeenteschool Uitbergen die gebruik maken van de noodopvang, zullen voorschools, tijdens de schooluren en naschools worden opgevangen enkel en alleen in de buitenschoolse kinderopvang en onder begeleiding van personeel van deze opvanglocaties. Het is de bedoeling deze regeling te behouden tot het einde van het schooljaar (tenzij kleuters vroeger terug naar school zouden mogen);
 • Alle lagere schoolkinderen van alle Berlaarse scholen en bijkomend de schoolgaande kleuters van GO Ten Berge die gebruik maken van de noodopvang, zullen voorschools, tijdens de schooluren en naschools worden opgevangen enkel en alleen in de school zelf. Ook op woensdagnamiddagen.

De verdeling van kleuters over de drie locaties buitenschoolse kinderopvang is als volgt:

 • IBO Berlare: kleuters van VBS De Duizendpoot
 • IBO Overmere: kleuters van VBS Sint-Jozef en VBS De Kleurenboog
 • IBO Uitbergen: kleuters van gemeenteschool Uitbergen

De opvangtijden voor kleuters zijn deze van de gewoonlijke vakantiewerking in de buitenschoolse kinderopvang. Dat betekent dat je kleuter welkom is vanaf 7 uur ’s morgens tot maximaal 18.30 uur. Uiteraard kies je nog steeds zelf op welk moment van de dag je je kind brengt, in overeenstemming met je werkuren.

Het gemeentebestuur heeft beslist de noodopvang voor kleuters in onze drie kinderopvanglocaties gratis aan te bieden, zolang de federale en Vlaamse maatregelen gelden.
Maar voor een goed begrip: het gaat enkel om noodopvang. Dat betekent dat attestering van de werkgever noodzakelijk blijft. Een werkgeversattest vermeldt duidelijk dat de persoon in kwestie tewerkgesteld is tijdens de huidige Covid-19-maatregelen. Dat betekent concreet het volgende:

 • Voor een alleenstaande: één werkgeversattest volstaat;
 • Voor samenwonende partners: twee werkgeversattesten zijn noodzakelijk, waarbij één attest uitdrukkelijk moet vermelden dat één van de partners buitenshuis werkt.

Daarnaast is de noodopvang ook ter beschikking voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Dit kan na voorafgaand overleg met de medewerkers van het IBO.

Veiligheidsrichtlijnen voor ouders in het IBO

 • Ouders mogen de buitenterreinen van het IBO betreden en respecteren de maatregelen omtrent social distancing; het dragen van een mond- en neusmasker is aangeraden;
 • Ouders blijven op veilige afstand aan de deur wachten; de IBO-begeleiding brengt jouw kind naar buiten;
 • Enkel indien dit noodzakelijk is mogen ouders de locatie betreden; hiervoor is het dragen van een mond- en neusmasker verplicht.

Sluitingsdagen IBO

 • zaterdagen en zondagen;
 • donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020 (Hemelvaart + brugdag);
 • maandag 1 juni 2020 (Pinkstermaandag).

Wanneer inschrijven?

 • Geef wekelijks de planning voor noodopvang door via ons online inschrijfsysteem, uiterlijk op donderdag voor de week nadien;
 • Inschrijven is mogelijk vanaf woensdag 13/05/2020 om 9 uur.

Heeft je schoolgaande kleuter al een dossier bij IBO?

 • Ja
  • Prima. Je kind is welkom na inschrijving via ons online inschrijfsysteem.
 • Nee

Al deze maatregelen kunnen dagelijks of wekelijks wijzigen afhankelijk van Vlaamse en federale richtlijnen. De meest recente richtlijnen en afspraken lees je steeds hier.

Belangrijke informatie met betrekking tot inschrijven zomervakantie 2020 (update van 28 april 2020)

Omdat de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 24 april 2020 nog geen duidelijkheid bood over de manier waarop deze zomer kinderopvang kan/moet worden georganiseerd, hebben we intern besloten de geplande zomerinschrijvingen vanaf 4 mei nog NIET op te starten. We volgen daarmee het advies van Kind & Gezin en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten.
Voor een goed begrip: er komt wel kinderopvang deze zomer, maar we wachten even verdere richtlijnen af die we dan lokaal zullen moeten invoeren, in het belang van de veiligheid van jullie kinderen en onze medewerkers.
We houden jullie verder op de hoogte.

Contact

dienst vrije tijd:
052 43 25 40
kinderopvang@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies