Afwezigheid en volmacht

Wat?

Artikel 249 van het kiesdecreet bepaalt dat deelneming aan de stemming verplicht is. Wie zelf niet naar het stembureau kan gaan, moet dus een volmacht geven. Kiezers die dat niet doen en ook niet zelf gaan stemmen, riskeren een boete.

Als je een volmacht geeft, kan dit in volgende gevallen en heb je het vermelde attest nodig:

 • bij ziekte → medisch attest van je arts (Opgelet! Een arts die zelf kandidaat is mag geen attest schrijven)
 • beroeps- of dienstredenen in binnen- of buitenland → attest van de werkgever
 • als je schipper, marktkramer of kermisreiziger bent → attest van uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger (aan te vragen op de dienst bevolking)
 • vrijheidsbeneming → attest van de directie van de strafinrichting
 • geloofsovertuiging → attest van de religieuze overheid
 • studieredenen → attest van de schooldirectie
 • tijdelijk verblijf in het buitenland (vb. vakantie) → een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland (aan te vragen op de dienst bevolking op voorlegging van bewijsstukken van de reis of verklaring op erewoord)

Welke formulieren neemt de volmachthouder mee naar het stembureau?

 • Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven.
 • Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven.
 • Een kiezer kan in bezit zijn van slechts één volmacht.

Wie kan volmachtdrager zijn?

De volmachtdrager moet de stem van de volmachtgever in het stembureau uitbrengen waar de volmachtgever moet gaan stemmenVooraleer hij/zij de volmachtstem kan uitbrengen, moeten voorgelegd worden:

 • Persoonlijke oproepingsbrief (waarop reeds stempel van eigen aanmelding aangebracht werd)
 • Eigen identiteitskaart
 • Attest van afwezigheid of attest van tijdelijk verblijf in het buitenland ondertekend door de burgemeester of zijn/haar gemachtigde
 • Volmachtformulier (ondertekend door volmachtgever en volmachtdrager)

Contact

dienst bevolking:
052 43 25 11
bevolking@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies