Bekendmaking openbaar onderzoek

Ontwerplijst zwemwateren

Sinds 24 maart 2006 is de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn van kracht. Die richtlijn is van toepassing op alle zwemwateren in vijvers, meren en rivieren waar een groot aantal mensen zwemt. Zwemmen mag er niet permanent verboden zijn. De richtlijn slaat ook op de badzones aan de kust. Ze is niet van toepassing op zwembaden.

Europa heeft met de zwemwaterrichtlijn twee doelstellingen. Enerzijds streeft zij ernaar de kwaliteit van het milieu te behouden, te beschermen en te verbeteren, anderzijds wil zij de gezondheid van de baders beschermen.

ln de zwemwaterrichtlijn staat dat jaarlijks een ontwerplijst van zwemwateren moet voorgelegd worden aan het publiek met het oog op inspraak. Van 21 december 2018 tot en met 20 januari 2019 kan iedereen voorstellen doen en opmerkingen of klachten formuleren over deze lijst. Dit kan op twee manieren: 

 • per e-mail naar info@vmm.be met vermelding van het onderwerp 'inspraak zwemwater';
 • per brief naar
  Inspraak zwemwater
  Vlaamse Milieumaatschappij
  Dokter De Moorstraat 24-26
  9300 Aalst

Voor Berlare komt Nieuwdonk voor als badzone op de ontwerplijst. Het voorgestelde badseizoen loopt van 1 mei 2019 tot en met 15 september 2019.

Meer info op www.kwaliteitzwemwater.be

Buurtweg nr. 62

De gemeenteraad heeft in zitting van 21 november 2018 haar voorlopig voorstel gedaan tot: 

 • gedeeltelijke wijziging van het tracé van buurtweg nr. 62.
  Deze dienstweg heeft ontsluiting tot de Donklaan, ter hoogte van de percelen met huisnummer 8 en 10. De wijzigingen situeren zich ter hoogte van de percelen gelegen aan de Blauwhofdreef, van huisnummers 16 tot en met 20A.

Je kan het voorstel inkijken van donderdag 13 december 2018 tot en met vrijdag 11 januari 2019 bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan je bezwaren en opmerkingen per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs bezorgen op het gemeentehuis, Dorp 22 te 9290 Berlare.

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies