Bekendmaking openbaar onderzoek

Bauwensstraat

BVBA Vandersnickt Paul BVBA, heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor:

  • nieuwbouw loods

Je kan de volledige aanvraag inkijken van 14 maart tot en met 12 april 2019 bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (Dorp 22, 9290 Berlare) of via het omgevingsloket (online). 

Sijpestraat 6

Mevrouw Els Vanhauwe heeft een aanvraag ingediend voor:

  • slopen woning + bouwen woning en garage

Je kan de volledige aanvraag inkijken van 12 maart tot en met 10 april 2019 bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (Dorp 22, 9290 Berlare) of via het omgevingsloket (online). 

Wijziging uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Van 14 januari tot en met 13 maart 2019 kan je bezwaren indienen bij het Vlaamse uitvoeringsplan voor huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval.

Actualisatie van de doelstellingen

Van 14 januari 2019 tot en met 13 maart 2019 loopt het openbaar onderzoek in het kader van een aanpassing aan het Vlaamse uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.
 
Dit uitvoeringsplan bevat een doelstelling voor de maximale hoeveelheid restafval per gemeente. Er wordt nu een actualisatie van deze doelstellingen voorgesteld op basis van de nieuwe Belfius-indeling van gemeenten.
Voor gemeente Berlare betekent dit concreet een afname in de doelstelling van maximaal 129 kg/inwoner naar 117 kg/inwoner.

Opmerkingen of bezwaren?

Heb je interesse, raadpleeg het dossier via de website van OVAM. Je vindt de gewijzigde teksten hier.
 
Je kan je opmerkingen of bezwaren verzenden:

  • via mail naar plan@ovam.be
  • per brief naar OVAM, wijziging uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen

Kerkstraat 105

De heer Luc Wytinck, mevrouw Godelieve Verdonck, mevrouw Griet Wytinck, mevrouw An-Sofie Perneel en mevrouw Emmeline Perneel hebben een aanvraag ingediend voor:

  • verkavelen in 4 loten voor halfopen bebouwing

Je kan de volledige aanvraag inkijken van 15 februari tot en met 16 maart 2019 bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (Dorp 22, 9290 Berlare) of via het omgevingsloket (online). 

Zandstraat 69

De heer Joachim De Bock heeft een aanvraag ingediend voor:

  • afbraak bestaande bebouwing - nieuwbouw open bebouwing (zonevreemd)

Je kan de volledige aanvraag inkijken van 14 februari tot en met 15 maart 2019 bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (Dorp 22, 9290 Berlare) of via het omgevingsloket (online). 

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies