Bekendmaking openbaar onderzoek

Nieuwdonk, Dendermondse Steenweg 13a, 9290 Berlare

Sinds 2006 is de nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn van kracht. Ze vormt de basis voor het toezicht op de zwemwaterkwaliteit in het binnenland en aan de kust. Europa heeft met de Zwemwaterrichtlijn een dubbele bedoeling: enerzijds streeft zij ernaar de kwaliteit van het milieu te behouden, te beschermen en te verbeteren, anderzijds wil zij de gezondheid van de baders beschermen.
De Zwemwaterrichtlijn stelt dat jaarlijks een ontwerplijst van zwemwateren moet aangekondigd worden met het oog op inspraak van het publiek. Gedurende 30 dagen kan iedereen voorstellen doen en opmerkingen of klachten formuleren over de ontwerplijst. De ontwerplijst vind je onderaan deze webpagina en kan je ook terugvinden op www.kwaliteitzwemwater.be.

Van 21 december 2018 tot 20 januari 2019 kan je je opmerkingen en suggesties overmaken per e-mail naar info@vmm.be met vermelding van het onderwerp ‘inspraak zwemwater’ of per brief naar Inspraak zwemwater Vlaamse Milieumaatschappij - Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst.
Met de verkregen informatie wordt rekening gehouden bij het opstellen van de definitieve lijst van zwemwateren. Voor meer informatie over dit openbaar onderzoek en de zwemwaterkwaliteit kan je terecht op www.kwaliteitzwemwater.be.
Nieuwdonk.

Blauwhofdreef 16, 9290 Berlare

NV BEVA - INVEST, heeft een aanvraag ingediend voor:

  • verkavelen in 12 loten met wegenis + slopen constructies, vellen bomen en aanleg infrastructuur

Je kan de volledige aanvraag inkijken van 12/04/2019 tot en met 11/05/2019 bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (Dorp 22, 9290 Berlare) of via het omgevingsloket (online). 

Donklaan 199A

mevrouw Vrydaghs Claudine, heeft een aanvraag ingediend voor:

  • bouwen 2 appartementen + verbouwen ééngezinswoning

Je kan de volledige aanvraag inkijken van 08/04/2019 tot en met 07/05/2019 bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (Dorp 22, 9290 Berlare) of via het omgevingsloket (online). 

Waterhoek 6

De heer Adriaan De Nil heeft een aanvraag ingediend voor:

  • (gedeeltelijke) stopzetting van de vergunning - aanpassing aantal stuks runderen

Je kan de volledige aanvraag inkijken van 4 april tot en met 3 mei 2019 bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (Dorp 22, 9290 Berlare) of via het omgevingsloket (online). 

Donklaan 199A

Mevrouw Claudine Vrydaghs heeft een aanvraag ingediend voor:

  • bouwen 2 appartementen + verbouwen ééngezinswoning

Je kan de volledige aanvraag inkijken van 8 april tot en met 7 mei 2019 bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (Dorp 22, 9290 Berlare) of via het omgevingsloket (online). 

Salvialaan 10

De heer Paul Jozef Van Yperzele heeft een aanvraag ingediend voor:

  • verbouwen veranda, bouwen garage en tuinhuis

Je kan de volledige aanvraag inkijken van 28 maart tot en met 26 april 2019 bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (Dorp 22, 9290 Berlare) of via het omgevingsloket (online). 

Dendermondse Steenweg

De heer Liebert Jans heeft een aanvraag ingediend voor:

  • bouwen fitness

Je kan de volledige aanvraag inkijken van 28 maart tot en met 26 april 2019 bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (Dorp 22, 9290 Berlare) of via het omgevingsloket (online). 

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies