Coronanieuws-update

Volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
 • Voor vragen over economie: 0800 120 33
 • Voor vragen met betrekking op gemeente Berlare: corona@berlare.be. Wie niet kan mailen, belt het algemeen nummer van de sociale dienst: 09 326 97 10. 

Check www.info-coronavirus.be voor officiële informatie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

>> Update 20 mei 2020 - verplaatsing naar tweede verblijf toegestaan


Woensdag 20 mei 2020 werd een Ministerieel Besluit uitgevaardigd dat de verplaatsing naar tweede verblijven toestaat in België voor eigenaars en voor huurders die een huurcontract van minimum één jaar hebben.
Onder een tweede verblijf wordt verstaan:
• Een huis of een appartement;
• Een immobiele residentie met een vaste standplaats (bv. een (sta)caravan, bungalow).

Het is dus niet toegelaten om zich te verplaatsen met een mobiele woning, zoals een caravan, maar er mag wel gebruik van worden gemaakt als deze reeds is geïnstalleerd op een vaste standplaats.


In campings waar zich tweede verblijven bevinden zijn de volgende maatregelen van toepassing:
• De bars, de gemeenschappelijke delen van de restaurants en de recreatieve ruimtes zijn gesloten. Het terrasmeubilair moet naar binnen gebracht worden en mag niet gebruikt worden.
• Een speciale aandacht moet uitgaan naar de hygiëne van het sanitair (regelmatig reinigen van douches, toiletten en het ter beschikking stellen van handhygiëneproducten,…).

De eigenaar(s) of lange termijnhuurder(s) (minimum 1 jaar) en de personen die onder hetzelfde dak wonen.
Zij mogen tot 4 personen uit hun sociale bubbel ontvangen. Het gaat hier om dezelfde personen die je thuis mag ontvangen en dit onder dezelfde voorwaarden als beschreven in het onderdeel “sociale contacten” in hoofdstuk “Openbaar leven” op de federale corona-website.  >> Update 15 mei 2020 - vertraging mondmaskers

Gemeente Berlare bestelde bij Think Pink een herbruikbaar mondmasker voor elke inwoner. De levering werd op vrijdag 15 mei verwacht. Helaas kregen we van de leverancier het bericht dat de levering vertraging heeft opgelopen.
We betreuren deze vertraging en hopen snel meer nieuws te krijgen over de nieuwe leveringsdatum. In deze uitzonderlijke tijden zijn er helaas bepaalde factoren waar we geen vat op hebben. Ook andere steden en gemeenten ondervinden vertraging in de levering van de maskers.
In de festivalhal werd wel al alles in gereedheid gebracht om de bedeling vlot te laten verlopen. De vrijwlligers die zich opgegeven hadden om te helpen werden persoonlijk verwittigd van de vertraging en krijgen zo snel als mogelijk de nieuwe planning door. >> Update 13 mei 2020Woensdag 13 mei besliste de Nationale Veiligheidsraad (NVR) om vanaf 18 mei fase 2 van het afbouwplan op te starten.
In deze fase gaat het vooral over de geleidelijke heropstart van de lessen voor bepaalde leerlingen in het basis- en secundair onderwijs onder strikte organisatorische voorwaarden. De kleuterscholen blijven in dit stadium gesloten en het hoger onderwijs heeft het einde van het academiejaar al georganiseerd samen met de gemeenschapsoverheden.
Een tweede aspect in deze fase is cultuur. De NVR heeft beslist dat musea en culturele bezienswaardigheden – historische gebouwen en monumenten, kastelen, citadellen - vanaf 18 mei weer open kunnen, op voorwaarde dat ze een online of telefonisch ticketingsysteem opzetten en de nodige maatregelen nemen om te vermijden dat het te druk wordt. Bibliotheken blijven open, onder dezelfde voorwaarden als nu.
Wat het economische leven betreft – daar is beslist dat de contactberoepen in deze fase hun activiteit kunnen hernemen, onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten ze werken op afspraak, een mondmasker of mondneusbescherming dragen (personeel en klanten) en moeten ze de veiligheidsafstand tussen de klanten respecteren. Verder mogen er – met instemming van de lokale overheden - opnieuw markten worden georganiseerd. Die markten mogen maximaal 50 kramen hebben, er moet een circulatieplan worden opgesteld en de veiligheidsafstand moet altijd gerespecteerd worden. Het dragen van een masker of mondneusbescherming is verplicht voor de marktkramers en hun personeel en wordt ook voor klanten sterk aanbevolen.
Tot slot zijn er nog een aantal andere beslissingen genomen met betrekking tot sport en vrije tijd. Trekpleisters in de natuur, zoals dierenparken, zullen ook weer open mogen gaan, op voorwaarde dat ze een online of telefonisch ticketingsysteem invoeren om de toegang voor het publiek te beperken, een circulatieplan opstellen en dat cafetaria's en restaurants gesloten blijven, net als attracties en speeltuinen. Reguliere sporttrainingen en -lessen in de buitenlucht en in clubverband mogen worden hervat, als ze de veiligheidsafstand respecteren en als er een coach aanwezig is. De groepen mogen niet groter zijn dan 20 personen en sportclubs mogen alleen heropenen op voorwaarde dat alle maatregelen worden genomen om de veiligheid van de sporters te waarborgen.
Wat huwelijken en begrafenissen betreft, zal het mogelijk zijn om vanaf 18 mei een maximum van 30 personen te ontvangen op plechtigheden, onder bepaalde voorwaarden, waaronder het respecteren van de veiligheidsafstand. Het is echter niet toegestaan om na de plechtigheid een receptie te organiseren.
De volgende stap in het afbouwplan zal niet vóór 8 juni plaatsvinden. En na fase 3 zullen er nog meer fases volgen. Er zijn veel activiteiten die weer opstarten en dat heeft een impact op de contacten tussen mensen. Het is de bedoeling om mensen gespreid in de tijd hun gewoontes weer te laten opnemen, om dat zo veilig mogelijk te kunnen doen.
Het gedetailleerde plan voor de geleidelijke afbouw van alles wat sport en cultuur is, zal worden gecommuniceerd zodra er een akkoord over is met de GEES. Hetzelfde geldt voor de geleidelijke hervatting van de toeristische activiteiten en de heropening van restaurants, terrassen en cafés.
We zullen ook moeten bekijken in welke fase en onder welke voorwaarden we de sociale contacten kunnen uitbreiden, zomerstages en jeugdkampen kunnen laten doorgaan, erediensten kunnen laten hernemen en manifestaties en evenementen van diverse omvang kunnen laten doorgaan.
We kunnen u nu al zeggen dat alle culturele, sportieve, toeristische en recreatieve evenementen verboden zijn tot en met 30 juni.
>> Update 6 mei 2020De nationale veiligheidsraad vergaderde op woensdag 6 mei om de nieuwe fase van de afbouwstrategie, namelijk fase 1b, die op 11 mei van start gaat, te valideren, te vervolledigen en te verduidelijken. De experts hebben groen licht gegeven voor deze nieuwe fase naar aanleiding van een aantal gunstige criteria op dit moment, namelijk het aantal ziekenhuisopnames per dag, de gemiddelde trend van deze ziekenhuisopnames die lager is dan de voorgaande weken, het aantal bedden op intensieve zorg, testing en tracing. Deze criteria zullen een rol blijven spelen bij de geleidelijke afbouw.
Om tegemoet te komen aan de eenzaamheid en de moeilijkheden die de fysieke afstand met zich meebrengt, heeft de Nationale Veiligheidsraad in de eerste plaats beslist om vanaf aanstaande zondag een verdere uitbreiding van de sociale contacten toe te staan.
Op dit moment is het mogelijk om buiten af te spreken met twee mensen - altijd dezelfde -, voor een wandeling of om samen te sporten. Deze mogelijkheid is nog steeds van toepassing.
Vanaf 10 mei mag elk gezin thuis maximaal vier personen - altijd dezelfde - ontvangen. Om het aantal contacten te beperken om de verspreiding van het virus niet te bevorderen, verbinden de bezoekers zich ertoe slechts met één gezin af te spreken. Het doel is om het aantal gezinnen (mensen onder hetzelfde dak) die mekaar ontmoeten tot een minimum te beperken en een zo groot mogelijke wederkerigheid te garanderen.
En dit onder de volgende voorwaarden:
 • De veiligheidsafstand moet uiteraard worden nageleefd met de bezoekers.
 • Als mensen een tuin of terras hebben, is het beter om dit bezoek buiten te organiseren.
 • Het is duidelijk dat geen bezoek kan worden toegestaan als een gezinslid of één van de bezoekers ziek is.
 • Speciale aandacht moet worden besteed aan oudere en kwetsbare mensen.


Dit systeem maakt het ook makkelijker om op te sporen wie met wie contact heeft gehad mocht één van de personen besmet zijn met Covid-19.
We zullen de mogelijkheden om deze contacten uit te breiden blijven evalueren terwijl we de verschillende fasen doorlopen. Dit zal niet tegen 18 mei mogelijk zijn.
Op 11 mei zullen we ook de winkels heropenen. Deze heropening zal - net als altijd - moeten plaatsvinden met strikte inachtneming van de volgende regels:
 • Net als voor de winkels die al open zijn – zal slechts 1 klant per 10m² worden toegestaan en dit voor maximaal 30 minuten. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinere winkels.
 • Elke klant wordt ten zeerste aanbevolen om in de winkels bescherming te dragen die de neus en de mond bedekt. In ieder geval moet de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.
 • Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en moeten alles in het werk stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.


Om drukte te vermijden, zal iedereen zijn boodschappen alleen moeten doen. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen jonger dan 18 jaar – zij mogen door een ouder worden begeleid - en voor mensen die hulp nodig hebben. Het is ook aan te raden om naar de winkels te gaan die zich in een stad of gemeente in de buurt van uw huis of werkplek bevinden. Daguitstapjes en toeristische activiteiten blijven verboden. Ook bijeenkomsten zijn nog altijd verboden. De lokale autoriteiten zullen ervoor zorgen dat de veiligheidsafstand in de openbare ruimte wordt gehandhaafd en zullen de nodige maatregelen nemen. Er moet voorrang worden gegeven aan mensen ouder dan 65 jaar, mensen met beperkte mobiliteit en aan het zorgpersoneel.
U mag gebruik maken van het openbaar vervoer als u geen alternatief heeft. Het doel is om degenen die er het meest nood aan hebben, toegang te geven tot het openbaar vervoer.
Contactberoepen buiten de medische en paramedische zorg mogen helaas hun activiteit nog niet hernemen.
Ook de markten zullen in deze fase niet kunnen worden hervat. Alleen individuele marktkramen (food en non-food) zullen worden toegestaan, en dit door de lokale autoriteiten en op de gebruikelijke locaties. Zoals overal zal de veiligheidsafstand moeten worden gerespecteerd.
Helaas zullen de cafés, bars, restaurants en de feest-, recreatieve, culturele en toeristische plaatsen ook in deze fase gesloten blijven.
De volgende fase is op dit moment voorzien voor 18 mei. De gemeenschappen en de onderwijswereld werken al samen om te zorgen voor een geleidelijke hervatting van de lessen in het basis- en het secundair onderwijs.
In de tussentijd zullen we samen met de deskundigen de haalbaarheid en de voorwaarden bepalen voor:
 • De hervatting van de markten;
 • De heropening van musea, bibliotheken, dierentuinen etc.;
 • De heropening van beroepen met fysiek contact zoals kappers;
 • De uitbreiding van het aantal aanwezigen op bruiloften en begrafenissen;
 • De hervatting van de sporttrainingen in open lucht. De hervatting van sport- en culturele evenementen zal ook door de experts worden geanalyseerd op basis van de door de bevoegde ministers voorgelegde werkzaamheden, teneinde een nauwkeuriger tijdschema voor de verschillende fasen te kunnen voorstellen;
 • De kwestie van de daguitstappen, de tweede verblijven of de vakantiewoningen zal aan de orde komen tijdens de voorbereiding van fase 3 (geschatte datum: 8 juni).


Vanaf zondag 10 mei zijn beperkte sociale contacten onder strikte voorwaarden mogelijk. Een verduidelijking van deze maatregel lees je op https://www.info-coronavirus.be/nl/news/afspreken-vier-personen/


>> Update 24 april 2020

De nationale veiligheidsraad is op vrijdag 24 april bijeengekomen om de exitstrategie uit de coronacrisis te bepalen. Sinds 12 maart werden een reeks maatregelen genomen om de verspreiding van covid-19 in ons land te beteugelen. Bemoedigende indicatoren zoals de vermindering van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames of het afvlakken van de curve van overlijdens, maken het nu mogelijk om zeer geleidelijk te gaan afbouwen. Maar de overheid benadrukt dat het virus nog altijd op ons grondgebied aanwezig is en gevaarlijk blijft.
De strikte inperkingsmaatregelen zullen zeker van kracht blijven tot en met 3 mei. Daarna zou België kunnen beginnen met de afbouw van de maatregelen, als de omstandigheden het toelaten.


Regels blijven van kracht
Belangrijk om weten is dat bepaalde regels van kracht blijven, ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden. Regels als:
- Het beperken van contacten tussen mensen;
- Het respecteren van veilige afstanden;
- Goede hygiënische reflexen, ook wel “barrièregebaren” genoemd.

De voorgestelde afbouwstrategie en bijkomende informatie kan je lezen op de officiële corona-website van de Belgische overheid.

>> Update 17 april 2020
Toch nog geen bezoek toegelaten in Vlaamse woonzorgcentra

In Vlaanderen zal toch nog geen bezoek toegelaten zijn in de rusthuizen of zorginstellingen. Vlaams minister van welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft beslist om deze nieuwe richtlijn van de nationale veiligheidsraad toch niet te laten uitvoeren.

>> Update 15 april 2020Coronamaatregelen verlengd tot 3 mei 2020 

De nationale veiligheidsraad besliste vandaag dat de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden verlengd tot en met zondag 3 mei 2020. Het gaat dan onder meer om het samenscholingsverbod, het verbod op niet-essentiële verplaatsingen en de meeste winkels die verplicht gesloten blijven. Naast voedingszaken en apotheken mogen nu ook tuincentra en doe-het-zelfzaken openen als klanten voldoende afstand kunnen houden. Verder kunnen bewoners van rusthuizen of zorginstellingen onder strikte voorwaarden bezoek ontvangen. Daarnaast worden alle grote evenementen tot en met 31 augustus 2020 geannuleerd. Verdere verduidelijking van deze maatregel volgt op vrijdag 24 april 2020. Gemeente Berlare bekijkt dan wat mogelijk is met de evenementen in de gemeente.

>> Update 28 maart 2020Coronamaatregelen verlengd tot 19 april en daarna mogelijk tot 3 mei 2020

De nationale veiligheidsraad besliste gisteren dat de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden verlengd tot en met zondag 19 april 2020. Het gaat dan onder meer om het samenscholingsverbod en winkels die verplicht gesloten blijven, behalve voedingszaken en apotheken. De kans is reëel dat de maatregelen nadien opnieuw met twee weken verlengd zullen worden, tot en met 3 mei 2020.

>> Update 26 maart 2020


Gewijzigde procedure voor omgevingsvergunningen (Nooddecreet - Uitvoeringsbesluit van 24 maart 2020)

Omdat het onmogelijk is om plannen in te kijken zonder de regels van social distancing in het gedrang te brengen, heeft de Vlaamse regering maatregelen getroffen over de omgevingsvergunningsprocedures. Beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers zullen worden verlengd. 

Uiteraard wordt alles in het werk gesteld om de oorspronkelijke termijnen zo veel mogelijk te respecteren. Bij dossiers echter waar een openbaar onderzoek geschorst wordt, kunnen beslissingen pas nadien genomen worden.

Meer info over de verlenging vind je op deze pagina.
Het integrale uitvoeringsbesluit is terug te vinden op de website van het omgevingsloket.

>> Update 20 maart 2020Tijdens de vergadering van de ministerraad op vrijdag 20 maart werden een aantal maatregelen goedgekeurd om de sociaal-economische gevolgen van COVID-19 te verlichten. Ze zijn gebaseerd op de aanbevelingen van de Economic Risk Management Group (ERMG), die gisteren is bijeengekomen, en op de vergadering met de G-10.
Deze bijkomende maatregelen zijn te raadplegen op https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/coronavirus_lancering_van_het_tweede_luik_van_het_federaal_plan_voor_sociale_en 

>> Update 17 maart 2020Tijdens de Nationale Veiligheidsraad van dinsdag 17 maart werden verscherpte maatregelen uitgevaardigd. 
Je vindt een overzicht van de maatregelen op https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/coronavirus_versterkte_maatregelen
Deze maatregelen treden in werking op woensdag 18 maart op de middag en worden gehandhaafd tot en met 5 april. De situatie zal nog steeds dagelijks worden geëvalueerd en zal kunnen worden aangepast naargelang de evolutie ervan. 

>> Update 13 maart 2020


Bericht van de eerste minister, Sophie Wilmès:
Zoals aangekondigd op 10 maart jl. wordt de evolutie van de verspreiding van het coronavirus dagelijks geëvalueerd. De gezondheidssituatie van gisteren is immers niet dezelfde als die van vandaag of morgen. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen is de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 12 maart in aanwezigheid van en in overleg met de ministers-presidenten bijeengekomen. Deze vergadering van de NVR werd gehouden in het verlengde van de vergaderingen van de deskundigengroepen, namelijk de Risk Assessement Group en de Risk Management Group.

Er is beslist om de huidige maatregelen te versterken met aanvullende social distancing maatregelen die met hetzelfde doel de verspreiding van de epidemie moeten tegengaan. Deze maatregelen zijn proportioneel en gericht op maximale efficiëntie. Operationeel gezien gaan we nu de federale fase van het crisisbeheer in, wat betekent dat alle beslissingen zullen worden genomen door een beheerscel die bestaat uit de eerste minister, de bevoegde ministers en de ministers-presidenten. Deze fase garandeert een betere coördinatie en informatie over de maatregelen die door de verschillende entiteiten worden genomen. De aangekondigde maatregelen zijn van toepassing op het hele grondgebied. 

Alle bevoegdheidsniveaus delen hetzelfde streven om in hun actie, communicatie en uitvoering coherent te zijn met de besliste maatregelen. We willen dat dezelfde beslissing overal op dezelfde manier wordt toegepast. De prioritaire doelstelling is daarbij de bescherming van de volksgezondheid.

Deze maatregelen zijn geldig vanaf vrijdag middernacht tot en met 3 april. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld.

Wat de scholen betreft:

 • Wat de scholen betreft, worden de lessen opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.
 • De crèches blijven open.
 • Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes;


Wat de handelszaken en de zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.) betreft:

 • Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.
 • Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten;
 • Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant;
 • Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan;
 • De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend;
 • Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen.


Wat het werk betreft:

 • Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt.


Wat het openbaar vervoer betreft:

 • Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot  noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.


We wijzen erop dat deze maatregelen een aanvulling vormen op de eerder geformuleerde aanbevelingen. We blijven in de versterkte fase twee.
Wij zijn ons er terdege van bewust dat deze beslissingen gevolgen zullen hebben voor de economie, en met name voor bepaalde sectoren.

In dit kader had de Ministerraad op 6 maart jl., tien maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven goedgekeurd, namelijk:

 1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht
 2. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
 3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
 4. Betalingsplan btw
 5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
 6. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
 7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
 8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
 9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
 10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten


Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken.

Basishygiënemaatregelen van toepassing
Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de ellenboog en dicht contact vermijden. Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

>> Update 12 maart 2020


De overheid neemt nieuwe maatregelen om kwetsbare groepen te beschermen en om de verspreiding van het coronavirus in te perken en te vertragen. Het betreft preventieve maatregelen om situaties te vermijden waarbij veel mensen samenkomen om zo de kans op contact tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen te verminderen.

Op basis van de huidige informatie en het politiebesluit van wnd. gouverneur D. Detollenaere van woensdag 11 maart 2020 wordt overgegaan tot het uitvaardigen van een burgemeestersbesluit dat alle publieke activiteiten in gemeentelijke infrastructuur annuleert tot en met 31 maart 2020

Organisatoren van publieke activiteiten in andere gebouwen worden sterk aanbevolen een weloverwogen beslissing te nemen om hun activiteiten al dan niet af te lassen en/of uit te stellen. Die beoordeling gebeurt op basis van deze zeven vuistregels uit het politiebesluit:
 1.      aantal personen dat samenkomt,
 2.      intensiteit tussen de mensen die samenkomen,
 3.      duur van het contact,
 4.      beslotenheid ruimte,
 5.      mengeling van leeftijden,
 6.      haalbaarheid van de maatregelen,
 7.      noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit

Behoor je tot een van de risicogroepen? Dan vragen we met aandrang om niet deel te nemen aan publieke evenementen. De risicogroepen zijn personen ouder dan 65 jaar, kinderen jongeren dan 6 maand, zwangere vrouwen, personen met een hart-, long- of nieraandoening en personen met een verzwakt immuniteitssysteem.

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven nog steeds van kracht:
 • Was regelmatig je handen. Doe dit grondig en lang genoeg.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog als je geen zakdoek bij hebt.
 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • Vermijd handen geven.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.

Gemeente Berlare volgt de situatie verder nauwgezet op en stuurt de genomen maatregelen indien nodig bij. Eventuele bijkomende maatregelen en berichtgeving kan je via deze webpagina volgen en via de sociale mediakanalen van gemeente Berlare.

Enkel als we samen alert blijven, aandacht blijven hebben voor handhygiëne e.d. en thuis blijven als we ziek zijn, kunnen we ervoor zorgen dat de doorbraak van COVID-19 beperkt blijft.

>> Update 11 maart 2020


De overheid neemt nieuwe maatregelen om kwetsbare groepen te beschermen en om de verspreiding van het coronavirus in te perken en te vertragen. Het betreft preventieve maatregelen om situaties te vermijden waarbij veel mensen samenkomen en zo de kans op een contact tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen te verminderen.
Op woensdag 11 maart 2020 heeft de wnd. gouverneur D. Detollenaere na overleg met de burgemeesters van Oost-Vlaanderen een verbod ingesteld op indoorevenementen met meer dan 1.000 personen. Het besluit geldt (voorlopig) tot en met 31 maart 2020. Het volledige politiebesluit van de gouverneur kan je hier lezen.

Als gemeente overleggen we systematisch met de bevoegde diensten, hogere overheden en externe partijen welke maatregelen op ons van toepassing zijn.
 • In WZC Ter Meere worden de verscherpte maatregelen die op 11 maart werden opgelegd zorgvuldig opgevolgd. Meer info hierover vind je op de website https://www.ocmwberlare.be/termeere/
 • De vijf scholen in onze gemeente annuleren de evenementen en uitstappen die ze in de maand maart gepland hadden. Ook de waterdag die gemeente Berlare organiseert voor de vierde leerjaren wordt geannuleerd.   
 • Momenteel zijn er geen grote evenementen met meer dan 1.000 personen op ons grondgebied. De gewone activiteiten kunnen vooralsnog blijven doorgaan.

Gemeente Berlare volgt de situatie verder nauwgezet op. Eventuele bijkomende maatregelen en berichtgeving kan je via deze webpagina volgen en via de sociale mediakanalen van gemeente Berlare.

>> 28 februari 2020


Eind vorig jaar vond er in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw virus (Covid-19) plaats. Ondertussen heeft het virus zich ook in Europa verspreid. De Belgische gezondheidsautoriteiten zijn uiterst waakzaam en zetten alle middelen in om de volksgezondheid te beschermen.

Meer info


Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies