Coronanieuws-update

Volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
 • Voor vragen over economie: 0800 120 33
 • Voor vragen met betrekking op gemeente Berlare: corona@berlare.be. Wie niet kan mailen, belt het algemeen nummer van de sociale dienst: 09 326 97 10. 

Check www.info-coronavirus.be voor officiële informatie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

>> Update 27 oktober 2020 - Nieuwe maatregelen om verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan


De Vlaamse Regering heeft op 27 oktober 2020 nieuwe maatregelen genomen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. De maatregelen gaan in vanaf vrijdag 30 oktober om 18 uur. Dit verandert er:

 • Economie:
  • Telewerken moet beter dan vandaag. Mensen moeten maximaal van thuis uit werken.
  • Winkelen mag nog maximaal met 2 volwassenen of 1 volwassene met minderjarige kinderen.
  • Wekelijkse markten kunnen plaatsvinden, rommel-, kerst- en andere markten niet.
  • Bedrijven die dicht moeten, kunnen net zoals de horeca op steun rekenen van de Vlaamse overheid.
 • Handhaving:
  • Algemeen verbod op samenscholingen: het samenscholingsverbod bij meer dan 4 personen, kinderen onder 12 jaar niet meegerekend, blijft gehandhaafd.
  • De controleurs van De Lijn zullen administratieve boetes kunnen uitschrijven aan reizigers die de mondmaskerplicht niet naleven.
  • De bestaande regels rond mondmaskers en de avondklok van middernacht tot 5 uur blijven behouden.
 • Sport:
  • Er zijn geen beperkingen voor –12-jarigen op het vlak van sport. Zij kunnen zowel binnen als buiten sporten. Kleedkamers en douches zijn gesloten.
  • Outdoor mag u individueel of binnen de richtlijnen voor samenscholingen met maximaal 4 personen sporten.
  • Professionele sporten kunnen nog wel, maar er mag geen publiek meer komen kijken.
  • Zwembaden en fitnesscentra moeten dicht.
 • Jeugd:
  • Jeugdactiviteiten voor jongeren ouder dan 12 jaar kunnen niet meer plaatsvinden, onder 12 jaar kan dat wel.
  • Overnachtingen kunnen niet meer.
  • Buitenspeeltuinen en sportterreinen buiten blijven open.
 • Cultuur en vrije tijd:
  • Alle cultuurhuizen moeten weer dicht, behalve de bibliotheken.
  • Er mogen geen evenementen meer doorgaan.
  • Indooractiviteiten zoals binnenspeeltuinen, bowling, bioscopen, wellness en sauna’s, casino’s, gokkantoren… kunnen niet meer plaatsvinden.
 • Onderwijs:
  • Ook het hoger onderwijs schakelt naar code rood en maximaal online onderwijs.
  • Fysieke lessen zijn wel mogelijk voor eerstejaars en practica.
  • De herfstvakantie wordt verlengd tot 11 november 2020 voor leerplicht- en volwassenenonderwijs.
 • Zorg: bezoek woonzorgcentrum kan nog, maar wordt beperkt tot 1 vast knuffelcontact en 1 extra contact dat elke 2 weken kan veranderen.
 • Begrafenissen, huwelijken en erediensten: er mogen maximaal 40 mensen aanwezig zijn.

De Vlaamse Regering roept nog eens extra op om de basisregels te volgen en het aantal nauwe contacten tot een absoluut minimum te beperken.
Gedetailleerde informatie over de aangepaste maatregelen volgt zo snel mogelijk op vlaanderen.be/corona.>> Update 23 oktober 2020 - strengere regels voor sport, cultuur en hoger onderwijs
Het Overlegcomité heeft een reeks coronaregels op het vlak van sport, culturele evenementen en (hoger) onderwijs in lijn gebracht met alarmniveau 4.
De strengere regels zijn nodig om ziekenhuizen te ontlasten, te voorkomen dat alle scholen moeten sluiten, de gehele economie stilvalt en al te veel mensen zouden vereenzamen door een algemene lockdown.
Het gaat om de volgende strengere coronaregels:

 • Sportevenementen: alle professionele sportwedstrijden binnen en buiten verlopen zonder publiek. Alle amateurwedstrijden worden opgeschort. Jeugdwedstrijden voor jongeren tot 18 jaar blijven toegelaten, maar zijn enkel toegankelijk voor één enkel lid van het gezin. Het aanbieden en nuttigen van drank en voedsel blijft verboden.
 • Hoger onderwijs: de bezettingsgraad wordt herleid tot maximaal 20% mét mondmaskerplicht, behalve voor practica waarvoor dat niet mogelijk is. De regel geldt niet voor eerstejaars.
 • Indoor evenementen en activiteiten (op cultureel, religieus, onderwijs en verenigingsvlak): maximum 40 personen, indien voldoende garanties voor coronaproof organisatie, en mits 1,5 meter-regel en mondmasker, maximum 200 personen. Het aanbieden van drank en voedsel is verboden.
 • Openbaar vervoer: elke overheid waakt er binnen zijn bevoegdheid over dat de capaciteit van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren optimaal is om crowding te vermijden.
 • Pretparken worden tijdelijk gesloten.
 • Dierentuinen: indoor ruimtes worden gesloten; het aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden.
 • Telewerk blijft de regel. Er wordt met de werkgeversfederaties overlegd om een responsabiliserende monitoring op te zetten zodat men de regel van telewerk overal toepast waar het moet.

Gezien de bijzondere urgentie van de situatie, gaan de regels onmiddellijk van kracht vanaf het moment van publicatie op vrijdag 23 oktober 2020. De regels lopen tot en met 19 november 2020, met een tussentijdse evaluatie na twee weken.
Het Overlegcomité herinnert daarnaast aan de algemene regels voor alarmniveau 4 die reeds op maandag 19 oktober van kracht gingen: • Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon.
 • Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
 • Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
 • Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.
 • Cafés en restaurants zijn gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken, en wordt geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22 uur. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20 uur.
 • Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24 uur en 5 uur, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.

>> Update 16 oktober 2020 - alarmniveau 4 gaat inHet Overlegcomité heeft vandaag kennisgenomen van de zorgwekkende epidemiologische toestand, waarbij het volledige land zich sinds vandaag op basis van de COVID-19 barometer op alarmniveau 4 bevindt (zeer hoge alertheid).
De druk op de ziekenhuizen en op de continuïteit van de niet-COVID-19 zorg neemt toe. Sommige ziekenhuizen kampen met personeelsuitval. Ook is er een verhoogde druk op de eerstelijnszorg, met name de huisartsengeneeskunde.
Het aantal COVID-patiënten op intensieve zorg ligt vandaag 2,5 keer hoger dan eind maart.
Om te vermijden dat ziekenhuizen in de problemen komen, scholen moeten sluiten, de economie stilvalt en al teveel mensen zouden vereenzamen door een algehele lockdown heeft het Overlegcomité een reeks maatregelen beslist:

 • Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon.
 • Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
 • Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
 • Telewerk wordt de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening.
 • Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.
 • Cafés en restaurants worden gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken, en wordt geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22.00 uur. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00u. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00u.
 • Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00u en 5.00u, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.
 • Voor indoor activiteiten blijven de bestaande protocollen gelden tot aan evaluatie op 23/10. Er komt een verbod op de verkoop van drank en voeding.
 • Sportwedstrijden: compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers (professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.

De federale regering en de deelstaten regering zullen alles op alles zetten om iedereen die economisch getroffen wordt, maximaal te steunen. Zo zal de federale regering het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die moeten sluiten, verdubbelen. Bestaande steunmaatregelen zullen worden verlengd. Er komt ook een vrijstelling van RSZ.
De maatregelen gaan in op 19 oktober en gelden voor één maand, waarna een evaluatie volgt.


>> Update 6 oktober 2020 - verstrenging maatregelen 


De federale regering en de minister-presidenten van de deelstaten hebben zich op dinsdag 6 oktober gebogen over de epidemiologische situatie met betrekking tot COVID-19. Het Overlegcomité beoordeelt de situatie als bijzonder ernstig en heeft daarom beslist de maatregelen te verstrengen. Het Overlegcomité heeft ook een COVID-commissaris aangeduid.


Verstrenging maatregelen:
De huidige ontwikkeling van de pandemie is bijzonder zorgwekkend; het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens zit in stijgende lijn. Om een algemene lockdown te vermijden, heeft het Overlegcomité, na kennis te hebben genomen van een advies van CELEVAL, een reeks verstrengingen beslist. 

 • Nauwe contacten: beperking tot maximum 3 nauwe contacten per maand. Een nauw contact is een contact dichter dan anderhalve meter zonder mondmasker.
 • Privé-bijeenkomsten thuis: maximum 4 personen, met respecteren veilige afstand of mondmasker indien niet mogelijk
 • Cafés, kantines en andere drankmogelijkheden: maximum 4 personen per tafel, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen.
 • Niet-georganiseerde samenscholingen buiten: maximaal 4 personen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen.
 • Sluitingsuur cafés: 23.00 uur.
 • Extra inspanningen op het vlak van sensibilisering en handhaving opdat deze maatregelen overal worden toegepast.
 • Telewerk sterk aanbevolen, meerdere dagen per week

Deze maatregelen vormen de ‘nationale sokkel’. In de provincies waar de situatie ernstiger is (op basis van de toekomstige barometer) moet de gouverneur verdere maatregelen voorstellen, in overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en de COVID-19 commissaris. Deze maatregelen kunnen gelden voor de hele provincie of een deel ervan.
Het strikt opvolgen van deze maatregelen is absoluut noodzakelijk om onze gezondheidszorg te beschermen, scholen maximaal open te houden en onze ouderen en kwetsbaren te beschermen. Volgt men deze maatregelen niet dan zullen nog strengere maatregelen noodzakelijk zijn. Ons sociaal leven zal verder worden ingeperkt en onze economie ernstige schade toegebracht. Het opvolgen van de maatregelen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.
Deze maatregelen gelden voor het hele grondgebied vanaf vrijdag 9 oktober tot en met 9 november, waarna ze zullen worden geëvalueerd.

>> Update 23 september 2020 

Lancering van de strategie voor risicobeheer: responsabilisering


De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten kwam op 23 september 2020 samen om zich te buigen over het werk van Celeval, aan wie gevraagd was een langetermijnvisie uit te werken voor risicobeheer.

In deze langetermijnvisie staan de zes gouden regels centraal:

 • Het respecteren van de hygiëneregels;
 • Activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen;
 • Aandacht hebben voor kwetsbare personen;
 • Afstand houden (1,5m);
 • Nauwe contacten beperken;
 • De regels inzake bijeenkomsten respecteren.

Wat de sociale contacten betreft, mogen mensen iedereen zien die ze willen zien, op voorwaarde dat ze altijd afstand houden en, als dat niet mogelijk is, een mondmasker dragen. In elk geval mogen mensen niet meer dan 10 personen ontmoeten op dezelfde plaats op hetzelfde moment (kinderen niet inbegrepen).

Nauwe contacten met iemand die geen deel uitmaakt van het gezin, gedurende meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker, moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Als mensen toch een referentiecijfer willen (studies tonen aan een meerderheid daar nood aan heeft) raden experts aan om in dit stadium individueel met niet meer dan 5 personen (buiten het gezin) per maand nauwe contacten te hebben
Bij evenementen die niet door professionelen worden georganiseerd, mogen nooit meer dan 10 personen tegelijkertijd op dezelfde plaats aanwezig zijn (kinderen niet inbegrepen).
Voor evenementen die door professionelen worden georganiseerd, zullen daarentegen geen beperkingen gelden voor het aantal genodigden, zo lang de horecaregels en de protocollen in acht worden genomen. Voor het aantal personen per tafel blijft de limiet van 10 gelden. Dansen is in dit stadium nog steeds niet toegestaan.

Voor evenementen met publiek blijven de bestaande regels van toepassing tot de protocollen zijn aangepast. De Nationale Veiligheidsraad heeft aan Celeval gevraagd om samen met de bevoegde ministers en de verschillende sectoren deze regels te herwerken om de sectoren meer stabiliteit, voorspelbaarheid en uitzicht op economisch herstel te bieden, terwijl de volksgezondheid beschermd blijft.

Wat het dragen van het mondmasker betreft, dat blijft verplicht wanneer de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd. Maar omdat het nutteloos is om het overal en altijd te verplichten, zal het dragen van een mondmasker vanaf 1 oktober niet meer verplicht zijn buitenshuis, behalve op drukbezochte plaatsen waar de veiligheidsafstand niet kan worden gerespecteerd (bepaald door de lokale autoriteiten) en op specifieke overdekte plaatsen, zoals op het openbaar vervoer, in winkels of bioscopen enongeacht het aantal mensen (voor een complete lijst, raadpleeg het ministerieel besluit). 

Wat winkelen betreft, daar is er geen beperking meer qua aantal personen (altijd op veilige afstand) en qua tijd.

Op de werkvloer wordt telewerken nog steeds aanbevolen als dat mogelijk is.

Op basis van de zes gouden regels blijven de experten van Celeval werken aan een zogenaamde epidemiologische barometer op nationaal, regionaal en provinciaal niveau, die geleidelijk zal worden ingevoerd. Deze barometer moet nog worden verfijnd. Hij zal werken volgens een gefaseerd principe: hoe ongunstiger de gezondheidssituatie wordt, hoe restrictiever de maatregelen. De barometer zal voornamelijk, maar niet uitsluitend, gebaseerd zijn op de evolutie van het aantal ziekenhuisopnames. Het doel is om over twee weken een consensus te bereiken in het Overlegcomité.

Op het gebied van testing werden de volgende beslissingen genomen:

 • Het verhogen van de testcapaciteit van de bestaande triagecentra en het opzetten van nieuwe screeningspunten. De deelgebieden werken hier momenteel aan;
 • De oprichting van een callcenter waardoor het mogelijk wordt om alle vragen in één enkel informatiepunt te verzamelen en de huisartsen te ontlasten;
 • Het opzetten van een afsprakenplatform voor het dispatchen van de vragen via de beschikbare centra;
 • Het verlichten van de administratieve lasten van artsen door het creëren van het “Corona-voorschrift” (midden oktober) voor bepaalde asymptomatische gevallen - zoals bijvoorbeeld na terugkeer van vakantie;
 • Of het stimuleren van patiënten om de testresultaten rechtstreeks van het internet te halen, onder meer via het Cozo-systeem of masanté.be.

Voor de tracing wordt op 30 september de mobiele applicatie Coronalert gelanceerd. Eind deze maand wordt een persconferentie georganiseerd met alle informatie over de applicatie.

De quarantaine werd verkort en vereenvoudigd:

 • Als hij of zij symptomen heeft, moet een patiënt zich onmiddellijk 7 dagen isoleren en contact opnemen met zijn arts om zich zo snel mogelijk te laten testen. Als de test positief is, blijft de persoon in quarantaine. Bij een negatieve test mag hij uit quarantaine zodra zijn klinische situatie dat toelaat.
 • Asymptomatische personen die nauw contact hebben gehad met iemand die positief heeft getest, moeten, zodra ze dit vernemen of worden gecontacteerd via de contacttracing, onmiddellijk 7 dagen in quarantaine gaan – 7 dagen vanaf het moment van het laatste nauwe contact met de besmette persoon. Op de 5e dag moet de persoon zich laten testen. Als de test positief is, wordt de quarantaine met nog eens 7 dagen verlengd. Bij een negatieve test stopt de quarantaine na de 7e dag.

Wat de terugkeer van vakantie betreft:

 • Vanaf vrijdag zal het sterk afgeraden worden om naar een rode zone te gaan, maar dit zal niet langer verboden zijn.
 • Bij de terugkeer uit een oranje zone is een test niet langer aanbevolen. 
 • Reizigers die terugkeren uit een rode zone, zullen meteen na hun terugkeer in quarantaine moeten. Op dag vijf moeten ze zich laten testen. Ze kunnen aan deze verplichting ontsnappen indien ze een zelfevaluatiedocument invullen en na analyse daarvan groen licht krijgen. Deze instructies gelden niet voor mensen die minder dan 48 uur in een rode zone verblijven, zoals grensarbeiders.

Voor koppels met een verschillende nationaliteit en/of die in verschillende landen wonen, worden de voorwaarden om elkaar te ontmoeten versoepeld. Voortaan wordt hen gevraagd om aan te tonen dat ze minstens 6 maanden (in plaats van 1 jaar) samenwonen, of 1 (in plaats van 2) jaar een relatie hebben, met 2 ontmoetingen in plaats van 3 op een totaal van 20 dagen in plaats van 45, rekening houdend met de geplande maar geannuleerde bezoeken omwille van Covid, of zoals voorheen, het bestaan van een gemeenschappelijk kind te bewijzen.

>> Update 24 augustus 2020 - Opheffing mondmaskerplicht en verbod op evenementen
De burgemeester heft het burgemeestersbesluit van 24/07/2020 dat een mondmaskerverplichting oplegt in de omgeving van het Donkmeer en op provinciaal domein Nieuwdonk op.
Daarnaast wordt ook het verbod op evenementen en markten opgeheven.

>> Update 12 augustus 2020 - Provinciaal domein Nieuwdonk heropent voortaan om 13 uur


Gemeente Berlare besliste vandaag in samenspraak met provincie Oost-Vlaanderen om provinciaal domein Nieuwdonk vanaf vrijdag dagelijks te openen om 13 uur. Deze maatregel loopt tot en met donderdag 20 augustus.

>> Update 10 augustus 2020 - Aanvulling burgemeestersbesluit van 8 augustus: uitzondering voor kampen


Het burgemeestersbesluit van 8 augustus 2020 betreffende de beslissing om bij hoogdringendheid het provinciaal domein Nieuwdonk te sluiten, werd aangevuld.
Er wordt een uitzondering voorzien voor de geplande kampen georganiseerd door Out Of Limits en de Nievdonckse Watersportvereniging. Deze aanvulling is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking vanaf maandag 10 augustus 2020.

>> Update 8 augustus 2020 - Provinciaal domein Nieuwdonk gesloten van 9 tot en met 13 augustus


De burgemeester beslist op advies van de politie en na overleg met de gouverneur om provinciaal domein Nieuwdonk te sluiten van zondag 9 tot en met donderdag 13 augustus. De toestroom aan bezoekers veroorzaakt een onveilige situatie in huidige coronatijden.

>> Update 7 augustus 2020 - Provinciale maatregelen seizoensarbeiders


Als bijkomende coronamaatregel heeft wnd. gouverneur Didier Detollenaere het politiebesluit genomen dat seizoenarbeiders, als zij afkomstig zijn uit een gebied dat in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als oranje of rode zone is aangeduid, zich bij aankomst in de provincie meteen moeten laten testen op het coronavirus en in afwachting van het resultaat in quarantaine moeten gaan.
Werkgevers in de provincie Oost-Vlaanderen worden ook verplicht om dagelijks de temperatuur te nemen van hun seizoenarbeiders.
De seizoenarbeiders werken in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen.

>> Update 7 augustus 2020 - mondmaskerplicht 


Aan het burgemeestersbesluit van 24/07/2020 waarbij de burgemeester een mondmaskerverplichting oplegt in de omgeving van het Donkmeer en Nieuwdonk worden in het burgemeestersbesluit van 07/08/2020 enkele uitzonderingen en specifcaties toegevoegd zoals hieronder toegelicht:

Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie is het dragen van een mondmasker of elk ander alternatief in stof door iedereen vanaf 12 jaar verplicht is, elke dag van 0 tot 24 uur, op het openbaar domein op de volgende locaties: 

  • de Donklaan, vanaf Parking Klappel (parking gelegen naast Donklaan 176) tot aan het kruispunt met het Alfred Nelenpad (ter hoogte van Donklaan 93), inclusief de openbare parkings en openbare (gras)pleinen in dit gebied
  • de Brielstraat;
  • het Alfred Nelenpad;
  • het wandelpad tussen de Scheve Villa (Donklaan 7) en Nieuwdonk;
  • het wandelpad tussen ’t Brugsken (gelegen tussen Donklaan 71 en 73) en de Eendenkooi;
  • provinciaal domein Nieuwdonk.

Er geldt een uitzondering op het verplicht dragen van een mondmasker of elk ander alternatief in stof door iedereen vanaf 12 jaar op bovengenoemde plaatsen:

 • tijdens wateractiviteiten op het provinciaal domein Nieuwdonk en Donkmeer, behalve op de overzetboot: hier blijft de verplichting gelden; 
 • tijdens consumptie horecazaken, conform het horecaprotocol;
 • tijdens het vissen, wanneer de visser aan het water zit én anderhalve meter afstand kan houden van voorbijgangers en collega-vissers.

>> Update 31 juli 2020 

- evenementen en markten verboden tot 31 augustusHet college van burgemeester en schepenen besliste om onderstaande, bijkomende maatregelen te nemen in de strijd tegen de heropflakkering van de Covid 19-epidemie. 

 • Alle markten, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten, op openbaar en privaat domein worden verboden vanaf 1 tot en met 31 augustus 2020.
 • Alle evenementen, zoals voorzien in artikel 8 §4 en §5 van het Ministerieel Besluit van 28/07/2020, op het grondgebied van de gemeente Berlare worden verboden vanaf 1 tot en met 31 augustus 2020. Er wordt een uitzondering gemaakt voor:
  • sportwedstrijden in regulier competitieverband mits naleving van de sectorspecifieke veiligheidsprotocollen en mits er geen publiek aanwezig is;
  • de voorstellingenreeks ‘Donkse Donderdagen’ op 6, 13, 20 en 27 augustus 2020.

>> Update 27 juli 2020 

- strengere richtlijnen vanaf woensdag 29 juli 2020


De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, is samen gekomen op 27 juli, om een stand van zaken op te maken over de gezondheidssituatie in ons land en om de nodige maatregelen te nemen.
Vanaf woensdag 29 juli geldt tot minstens eind augustus:
- Sociale bubbel wordt kleiner: een gezinsbubbel mag maximaal contact hebben met 5 andere personen, kinderen tot 12 jaar niet inbegrepen.
- Niet-begeleide evenementen zoals uitstapjes, samenscholingen of familiebijeenkomsten, zijn beperkt tot 10 personen, kinderen tot 12 jaar niet meegerekend. Uitzonderingen zijn zomerkampen en speelpleinwerking.
- Evenementen worden opnieuw kleiner: binnen maximaal 100 personen toegelaten en buiten maximaal 200 personen.
- Op alle evenementen worden mondmaskers verplicht.
- Registratieplicht wordt ook ingevoerd voor sportlessen en wellnesscentra.
- Telewerken wordt opnieuw "sterk aanbevolen".
- Winkelen wordt weer beperkt: je moet opnieuw alleen winkelen behalve voor minderjarigen of mensen die hulp behoeven. Je mag maximaal 30 minuten in de winkel blijven tenzij je een afspraak hebt. De solden blijven behouden.
- De kaart met gratis treinritten, die iedereen krijgt, wordt uitgesteld tot september.
Alles begint bij jezelf. Vraag jezelf af "Wat kan ik doen om het coronavirus te bestrijden om mezelf en mijn geliefden te beschermen?"

>> Update 24 juli 2020 

- beslissing van college van burgemeester en schepenen rond mondmaskerplicht en evenementen in Berlare

Het college van burgemeester en schepenen besliste op vrijdag 24 juli om extra maatregelen te nemen in de strijd tegen de heropflakkering van de Covid 19-epidemie. Ondanks het feit dat de coronacijfers voor Berlare op dit moment goed zijn, is het de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur om binnen de lokale bevoegdheden een tweede lockdown te vermijden.

De volgende maatregelen werden genomen: 

Vanaf zaterdag 25 juli 2020 geldt een mond- en neusmaskerverplichting op het openbaar domein rond het Donkmeer en provinciaal domein Nieuwdonk en dit op de volgende locaties: 

 • de Donklaan, vanaf Parking Klappel tot aan het kruispunt met het Alfred Nelenpad (Parking Donkoeverpark), inclusief de openbare parkings in dit gebied;
 • de Brielstraat (van Turfsteker tot aan Donkere Wolk en op wandelpad van Donkere Wolk tot aan Nieuwdonk);
 • het Alfred Nelenpad;
 • het wandelpad tussen de Scheve Villa (Donklaan 7) en Nieuwdonk;
 • het wandelpad tussen ’t Brugsken en de Eendenkooi;
 • provinciaal domein Nieuwdonk (uitgezonderd wateractiviteiten en consumptie horecazaak

Volgende kermissen en evenementen worden afgelast: 

 • Zomerkermis Overmere (15 tot 18 augustus)
 • Septemberkermis Uitbergen (12 tot 14 september)
 • Septemberkermis Berlare (26 tot 30 september)
 • Food Truck Festival (11, 12 en 13 september)
 • Cultuurstart (19 september)
 • TV Oost Vertellingen (17 september)

Inwoners worden gevraag om ook alle andere algemene maatregelen te blijven volgen, in het belang van ieders gezondheid. De politie werd gevraagd om strikt te controleren op deze plichten.

We herhalen nogmaals de 6 gouden regels: 

 • Respecteer de hygiënemaatregelen;
 • Doe activiteiten het liefst buiten;
 • Wees extra voorzichtig met kwetsbare mensen;
 • Blijf op een veilige afstand (1m50);
 • Beperk je contacten tot 15 personen per week;
 • En beperk ook bijeenkomsten tot 15 personen. Iedereen moet een lijst kunnen opmaken van alle mensen met wie hij of zij tijdens de voorbije week nauwe contacten heeft gehad.

>> Update 23 juli 2020 

- strengere richtlijnen vanaf zaterdag 25 juli 2020
De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, is samen gekomen op 23 juli, om een stand van zaken op te maken over de gezondheidssituatie in ons land en om de nodige maatregelen te nemen.
Met het oog op de epidemiologische indicatoren is besloten om fase 5 van het afbouwplan niet te activeren. Het maximale aantal personen voor recepties en evenementen met publiek blijft dus gelijk. Wat de beurzen betreft, daar is een hervatting van de activiteiten voorzien voor 1 september, onder strikte voorwaarden en afhankelijk van de evolutie van de epidemie.
De Nationale Veiligheidsraad heeft een reeks maatregelen genomen die vanaf zaterdag 25 juli in het hele land van toepassing zullen zijn.
Bovenop de nu al geldende verplichtingen zal het dragen van een mondmasker ook verplicht zijn:

 • Op markten, rommelmarkten en kermissen;
 • In winkelstraten en op alle drukke plaatsen (privé of openbaar) zoals bepaald door de plaatselijke autoriteiten;
 • In alle openbare gebouwen voor de delen die toegankelijk zijn voor het publiek;
 • In horecazaken, behalve als mensen aan tafel zitten;

Het dragen van een masker blijft sterk aanbevolen in alle andere gevallen, vooral in situaties waar de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd.
De sluitingstijd van de nachtwinkels wordt vervroegd naar 22 uur.
De klanten van de horeca zal worden gevraagd een emailadres of een telefoonnummer achter te laten, zodat ze in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het Coronavirus.
In het algemeen is beslist dat de controles zullen worden versterkt.
Aangezien de epidemiologische situatie sterk verschilt van gemeente tot gemeente, hebben de lokale autoriteiten een prominente rol te spelen.
Zij treden op binnen het kader van het ministerieel besluit. Ze kunnen daarnaast aanvullende voorzorgsmaatregelen overwegen. Dat in overleg met de gewesten en de gouverneurs, om ervoor te zorgen dat de maatregelen coherent zijn in het hele land.
Anderzijds hebben de lokale autoriteiten alle ruimte om meteen in grijpen als er uitbraken zijn op hun grondgebied. De gewesten geven gezondheidsinformatie door en bezorgen de burgemeesters een stappenplan met graduele maatregelen die op gemeentelijk niveau kunnen worden genomen, gaande van de sluiting van één enkele zaak, tot de afkondiging van een lokale lockdown. Burgemeesters nemen uiteraard de verbale en visuele communicatie van de maatregelen die in hun gemeente worden genomen, op zich. Zij moeten worden gesteund in hun aanpak, in een geest van samenwerking met alle overheidsniveaus.
Tenslotte is het essentieel om te onthouden dat er zes gouden regels van kracht zijn, met name:

 • Respecteer de hygiënemaatregelen;
 • Doe activiteiten het liefst buiten;
 • Wees extra voorzichtig met kwetsbare mensen;
 • Blijf op een veilige afstand (1m50);
 • Beperk je contacten tot 15 personen per week;
 • En beperk ook bijeenkomsten tot 15 personen. Iedereen moet een lijst kunnen opmaken van alle mensen met wie hij of zij tijdens de voorbije week nauwe contacten heeft gehad.

>> Update 9 juli 2020

- mondmaskers verplicht vanaf 11 juli


Op donderdag 9 juli beliste het Overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land dat vanaf zaterdag 11 juli het dragen van een mondmasker verplicht wordt in winkels en winkelcentra en in andere binnenruimtes waar veel mensen samenkomen, zoals bioscopen, musea en gebedshuizen. 
Concreet moet je een mondmasker dragen op deze plekken:

 • winkels en winkelcentra
 • bioscopen
 • theater-, concert- en conferentiezalen
 • auditoria
 • gebedshuizen
 • musea
 • bibliotheken
 • openbaar vervoer (inclusief stations en perrons)

Deze lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land. Het dragen van een masker blijft altijd sterk aanbevolen in andere situaties. 
Respecteer je de verplichting tot het dragen van een mondmasker in de beschreven omstandigheden niet, dan riskereer je een strafrechtelijke sanctie.
Mondmaskers zijn nooit verplicht voor kinderen jonger dan twaalf en er zijn bijzondere bepalingen voor mensen die om medische redenen geen masker kunnen dragen. 

>> Update 24 juni 2020

- start fase 4 van het afbouwplan vanaf 1 juli


Algemeen
Woensdag 24 juni keurde de Nationale Veiligheidsraad de overgang naar fase 4 van het afbouwplan vanaf 1 juli goed. 

De zes gouden regels blijven van kracht, namelijk:


Mogen onder bepaalde voorwaarden openen:

 • zwembaden en wellnesscentra;
 • pretparken en binnenspeeltuinen;
 • theaters en bioscopen;
 • casino’s en speelzalen;
 • congreszalen;
 • receptie- en feestzalen met een limiet van 50 personen.


Volgende activiteiten mogen in dit stadium nog niet hervatten:

 • activiteiten gelinkt aan het nachtleven, zoals nachtclubs;
 • massa-evenementen.

Desalniettemin zal het mogelijk zijn om vanaf 1 juli activiteiten met publiek te organiseren, onder bepaalde voorwaarden die zijn vastgelegd in protocollen.
Voor reguliere evenementen die in permanente infrastructuren zoals theaters, bioscopen, tribunes en congreszalen worden georganiseerd, zullen dus protocollen worden opgesteld met de bevoegde ministers en de experts van de GEES.
Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte zal vanaf 1 juli een online-instrument (matrix) beschikbaar zijn, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Er zullen ook duidelijke regels moeten worden toegepast.
Voor al deze gebeurtenissen geldt een capaciteitslimiet van:

 • 200 mensen binnen;
 • 400 mensen buiten.

Deze capaciteitslimiet zal in augustus opgetrokken worden naar 400 personen binnen en 800 personen buiten, op voorwaarde dat de gezondheidssituatie het toelaat. Een uitzondering om deze limiet te overschrijden kan worden gevraagd voor permanente infrastructuren met een zittend publiek, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.
Het maximum aantal deelnemers in de buitenlucht is ook van toepassing voor demonstraties. Deze moeten altijd het voorwerp uitmaken van een verzoek om toestemming van de lokale overheden. In ieder geval moeten ze altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plaats waar de veiligheidsafstand kan worden nageleefd.
Het maximum aantal deelnemers in de buitenlucht is ook van toepassing voor demonstraties. Deze moeten altijd het voorwerp uitmaken van een verzoek om toestemming van de lokale overheden. In ieder geval moeten ze altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plaats waar de veiligheidsafstand kan worden nageleefd.
Tegelijkertijd zullen, naast de hervatting van deze activiteiten, bepaalde protocollen vanaf 1 juli worden versoepeld:

 • De mogelijkheid om naar de winkel te gaan met mensen uit de contactbubbel en zonder tijdslimiet. De veiligheidsafstand geldt altijd.
 • De opheffing van de beperking op het aantal marktkramen. De gezondheidsprotocollen en -voorschriften blijven van toepassing.

Wat de Nationale Feestdag betreft, werd beslist dat het traditionele militaire en civiele defilé uitzonderlijk in een andere vorm zal plaatsvinden om aan de gezondheidsvoorschriften te voldoen. Er zullen verschillende artistieke voorstellingen plaatsvinden op symbolische plekken om ons land en onze kunstenaars in de schijnwerpers te zetten. Ze zullen rechtstreeks op tv worden uitgezonden. Meer details komen later.
Wat de vooruitzichten op langere termijn betreft, wordt de start van het nieuwe schooljaar al volop voorbereid. De ministers van Onderwijs hebben in samenwerking met de experts van de GEES een systeem met kleurcodes opgesteld dat aangeeft hoe de scholen zich moet organiseren op basis van de gezondheidssituatie. De ministers van Onderwijs zullen dit plan nader toelichten tijdens een persconferentie.

>> Update 3 juni 2020

- start fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni


AlgemeenWoensdag 3 juni keurde de Nationale Veiligheidsraad de overgang naar fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni goed. 
Dit betekent een radicale verandering in de aanpak ten opzichte van de regels die tot nu van kracht waren. Van nu af aan is vrijheid immers de regel en wat niet mag de uitzondering.
De activiteiten die verboden blijven, zullen dat zijn omdat ze ofwel een te nauw contact tussen mensen of massabijeenkomsten met zich meebrengen, ofwel omdat er nog geen protocollen - d.w.z. specifieke regels voor een sector – konden worden bepaald.
Deze nieuwe aanpak moet op twee niveaus worden begrepen. Ten eerste, het individuele gedrag (hoe moet ik me gedragen in het licht van mijn herwonnen vrijheid? ) en ten tweede, het reglementair kader dat van toepassing is op een georganiseerde activiteit (welke protocollen moeten professionals toepassen om een activiteit te organiseren?)

Wat ons individuele gedrag betreft, zijn er zes gouden regels:

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
 • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hun wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen;
 • De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
 • Het is mogelijk om wekelijks met 10 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (=uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 10 personen mogen elke week veranderen;
  Groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 10 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant);
 • Georganiseerde sport- en nu ook culturele activiteiten onder begeleiding van een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en tot 50 personen in juli, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.


Reglementair kader:

 • Alle georganiseerde activiteiten worden hervat, tenzij de herstart in een andere fase wordt gepland, met protocollen die zowel de gebruikers als het personeel beschermen. Deze protocollen worden bepaald door de bevoegde minister, na advies van de GEES, in overleg met de sector en, in het geval van noord-zuidaangelegenheden, met een interfederale aanpak;
 • De protocollen zullen tegen 1 juli worden geëvalueerd. Als er voor een subsector geen protocol bestaat, wordt een document online geplaatst met de algemene regels die op zijn minst van toepassing zouden moeten zijn;
  Het wordt aangeraden om te telewerken als dat mogelijk is.
 • Horeca, sport en cultuur zijn de hoofdsectoren waarvoor belangrijke beslissingen zijn genomen.


Horecasector:

De sector mag gedeeltelijk heropenen. Speelhallen (bv. casino’s), banket- en receptiezalen zullen echter pas op 1 juli opnieuw open mogen. Wat betreft de banket- en receptieruimtes zal dit mogelijk zijn met een maximum van 50 personen, onder dezelfde voorwaarden als de catering. Nachtclubs mogen nog niet opengaan voor eind augustus, omdat er geen veiligheidsafstand kan worden voorzien.
Naast deze uitzonderingen zullen alle andere horecagelegenheden zoals cafés, bars en restaurants opnieuw opengaan, volgens een zeer nauwkeurig protocol.
De hoofdlijnen van dit protocol zijn onder andere:

 • Een afstand van 1m50 tussen de tafels;
 • Maximaal 10 personen per tafel;
 • Elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • De obers moeten een masker dragen;
 • Alle horecagelegenheden mogen tot één uur ’s morgens openblijven, net zoals de nachtwinkels.


Culturele sector
Vanaf 8 juni mogen culturele activiteiten zonder publiek worden hervat. Voorstellingen met publiek - inclusief bioscopen - kunnen vanaf 1 juli worden hervat, maar altijd volgens precieze regels met betrekking tot het beheer van het publiek, zoals het respecteren van de veiligheidsafstand in het publiek en maximaal 200 aanwezigen.
De organisatie van de activiteiten moet zodanig worden gepland dat te grote bijeenkomsten, bijvoorbeeld buiten de zaal, worden vermeden.
Wanneer mensen deelnemen aan culturele - maar ook vrijetijdsactiviteiten - is het dragen van een masker te allen tijde aan te bevelen.
Sportieve en nu ook culturele activiteiten die worden georganiseerd en begeleid door een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en 50 personen in juli, met inachtneming van de veiligheidsafstanden.
In deze twee sectoren - maar niet alleen daar - zullen de zeer geleidelijke heropening en de daarmee samenhangende voorwaarden de rendabiliteit bemoeilijken. Op federaal en regionaal niveau werken we, naast de uitbreiding of aanpassing van de generieke maatregelen ter ondersteuning van de economie, momenteel aan een reeks gerichte maatregelen om bepaalde sectoren te helpen.

Sportsector
Vanaf 8 juni kunnen de contactloze sportactiviteiten worden hervat, indoor en outdoor, amateur of professioneel, competitie en training. Sportzalen en fitnessruimtes mogen ook heropenen, mits het protocol in acht wordt genomen.
Maar:

 • Contactsporten (bv. judo, boksen, voetbal enz.) moeten altijd beperkt blijven tot “contactloze” trainingen;
 • Wat de sportfaciliteiten betreft, zullen de protocollen ook moeten worden gevolgd. Kleedkamers en douches zullen nog steeds niet toegankelijk zijn;
 • Zwembaden, sauna’s en wellnesscentra moeten in dit stadium gesloten blijven.
 • Nog wat de sport betreft, is alles vanaf 1 juli weer toegestaan, op voorwaarde dat de protocollen worden nageleefd.


Zowel in de culturele sector als de sportsector zal vanaf 1 juli een zittend publiek van maximaal 200 personen - ongeacht de grootte van de zaal - zijn toegestaan, met inachtneming van de veiligheidsafstanden en altijd met strikte naleving van de protocollen.

Erediensten
Religieuze erediensten of levensbeschouwelijke bijeenkomsten mogen vanaf 8 juni worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

 • De veiligheidsafstand moet worden nageleefd met een maximum van 100 personen;
 • Vanaf juli wordt dit aantal uitgebreid tot 200, naar analogie met de culturele en sportsector;
 • Rituelen met fysiek contact blijven verboden.


Reizen
Vanaf 8 juni is het mogelijk om in België uitstappen van één of meerdere dagen te doen.
Vanaf 15 juni zal België zijn grenzen openen voor reizen naar en vanuit de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Elk land beslist echter zelf of het zijn grenzen al dan niet opent. Om de situatie in het land van bestemming te kennen, is het daarom raadzaam de website van Buitenlandse Zaken te raadplegen. De voorwaarden voor reizen buiten Europa moeten nog worden vastgesteld in het licht van de evolutie van de gesprekken op Europees niveau.


Vrije tijd en ontspanning
Vrijetijds- en ontspanningsactiviteiten zijn toegestaan vanaf 8 juni, met uitzondering van conferenties, pretparken en binnenspeeltuinen, die pas vanaf 1 juli mogen worden heropend.


Bijeenkomsten
Culturele en vrijetijdsactiviteiten moeten zodanig worden georganiseerd dat bijeenkomsten worden vermeden. Het dragen van een masker is te allen tijde aan te bevelen. Bijeenkomsten (bv. kermissen, dorpsfeesten etc.) blijven tot 1 augustus verboden en mogen dan geleidelijk aan weer worden hervat. Grote massa-evenementen zullen daarentegen tot en met 31 augustus verboden blijven, zoals eerder aangekondigd.
Aan het begin van de zomer zal een online evaluatie-instrument beschikbaar worden gesteld voor organisatoren die willen weten of ze een evenement kunnen organiseren en onder welke voorwaarden.

Fases 4 en 5 van onze afbouwstrategie vinden plaats in juli en augustus, als de epidemiologische situatie het toelaat.

>> Update 20 mei 2020 - verplaatsing naar tweede verblijf toegestaanWoensdag 20 mei 2020 werd een Ministerieel Besluit uitgevaardigd dat de verplaatsing naar tweede verblijven toestaat in België voor eigenaars en voor huurders die een huurcontract van minimum één jaar hebben.
Onder een tweede verblijf wordt verstaan:
• Een huis of een appartement;
• Een immobiele residentie met een vaste standplaats (bv. een (sta)caravan, bungalow).

Het is dus niet toegelaten om zich te verplaatsen met een mobiele woning, zoals een caravan, maar er mag wel gebruik van worden gemaakt als deze reeds is geïnstalleerd op een vaste standplaats.


In campings waar zich tweede verblijven bevinden zijn de volgende maatregelen van toepassing:
• De bars, de gemeenschappelijke delen van de restaurants en de recreatieve ruimtes zijn gesloten. Het terrasmeubilair moet naar binnen gebracht worden en mag niet gebruikt worden.
• Een speciale aandacht moet uitgaan naar de hygiëne van het sanitair (regelmatig reinigen van douches, toiletten en het ter beschikking stellen van handhygiëneproducten,…).

De eigenaar(s) of lange termijnhuurder(s) (minimum 1 jaar) en de personen die onder hetzelfde dak wonen.
Zij mogen tot 4 personen uit hun sociale bubbel ontvangen. Het gaat hier om dezelfde personen die je thuis mag ontvangen en dit onder dezelfde voorwaarden als beschreven in het onderdeel “sociale contacten” in hoofdstuk “Openbaar leven” op de federale corona-website.  >> Update 15 mei 2020 - vertraging mondmaskers

Gemeente Berlare bestelde bij Think Pink een herbruikbaar mondmasker voor elke inwoner. De levering werd op vrijdag 15 mei verwacht. Helaas kregen we van de leverancier het bericht dat de levering vertraging heeft opgelopen.
We betreuren deze vertraging en hopen snel meer nieuws te krijgen over de nieuwe leveringsdatum. In deze uitzonderlijke tijden zijn er helaas bepaalde factoren waar we geen vat op hebben. Ook andere steden en gemeenten ondervinden vertraging in de levering van de maskers.
In de festivalhal werd wel al alles in gereedheid gebracht om de bedeling vlot te laten verlopen. De vrijwlligers die zich opgegeven hadden om te helpen werden persoonlijk verwittigd van de vertraging en krijgen zo snel als mogelijk de nieuwe planning door. >> Update 13 mei 2020Woensdag 13 mei besliste de Nationale Veiligheidsraad (NVR) om vanaf 18 mei fase 2 van het afbouwplan op te starten.
In deze fase gaat het vooral over de geleidelijke heropstart van de lessen voor bepaalde leerlingen in het basis- en secundair onderwijs onder strikte organisatorische voorwaarden. De kleuterscholen blijven in dit stadium gesloten en het hoger onderwijs heeft het einde van het academiejaar al georganiseerd samen met de gemeenschapsoverheden.
Een tweede aspect in deze fase is cultuur. De NVR heeft beslist dat musea en culturele bezienswaardigheden – historische gebouwen en monumenten, kastelen, citadellen - vanaf 18 mei weer open kunnen, op voorwaarde dat ze een online of telefonisch ticketingsysteem opzetten en de nodige maatregelen nemen om te vermijden dat het te druk wordt. Bibliotheken blijven open, onder dezelfde voorwaarden als nu.
Wat het economische leven betreft – daar is beslist dat de contactberoepen in deze fase hun activiteit kunnen hernemen, onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten ze werken op afspraak, een mondmasker of mondneusbescherming dragen (personeel en klanten) en moeten ze de veiligheidsafstand tussen de klanten respecteren. Verder mogen er – met instemming van de lokale overheden - opnieuw markten worden georganiseerd. Die markten mogen maximaal 50 kramen hebben, er moet een circulatieplan worden opgesteld en de veiligheidsafstand moet altijd gerespecteerd worden. Het dragen van een masker of mondneusbescherming is verplicht voor de marktkramers en hun personeel en wordt ook voor klanten sterk aanbevolen.
Tot slot zijn er nog een aantal andere beslissingen genomen met betrekking tot sport en vrije tijd. Trekpleisters in de natuur, zoals dierenparken, zullen ook weer open mogen gaan, op voorwaarde dat ze een online of telefonisch ticketingsysteem invoeren om de toegang voor het publiek te beperken, een circulatieplan opstellen en dat cafetaria's en restaurants gesloten blijven, net als attracties en speeltuinen. Reguliere sporttrainingen en -lessen in de buitenlucht en in clubverband mogen worden hervat, als ze de veiligheidsafstand respecteren en als er een coach aanwezig is. De groepen mogen niet groter zijn dan 20 personen en sportclubs mogen alleen heropenen op voorwaarde dat alle maatregelen worden genomen om de veiligheid van de sporters te waarborgen.
Wat huwelijken en begrafenissen betreft, zal het mogelijk zijn om vanaf 18 mei een maximum van 30 personen te ontvangen op plechtigheden, onder bepaalde voorwaarden, waaronder het respecteren van de veiligheidsafstand. Het is echter niet toegestaan om na de plechtigheid een receptie te organiseren.
De volgende stap in het afbouwplan zal niet vóór 8 juni plaatsvinden. En na fase 3 zullen er nog meer fases volgen. Er zijn veel activiteiten die weer opstarten en dat heeft een impact op de contacten tussen mensen. Het is de bedoeling om mensen gespreid in de tijd hun gewoontes weer te laten opnemen, om dat zo veilig mogelijk te kunnen doen.
Het gedetailleerde plan voor de geleidelijke afbouw van alles wat sport en cultuur is, zal worden gecommuniceerd zodra er een akkoord over is met de GEES. Hetzelfde geldt voor de geleidelijke hervatting van de toeristische activiteiten en de heropening van restaurants, terrassen en cafés.
We zullen ook moeten bekijken in welke fase en onder welke voorwaarden we de sociale contacten kunnen uitbreiden, zomerstages en jeugdkampen kunnen laten doorgaan, erediensten kunnen laten hernemen en manifestaties en evenementen van diverse omvang kunnen laten doorgaan.
We kunnen u nu al zeggen dat alle culturele, sportieve, toeristische en recreatieve evenementen verboden zijn tot en met 30 juni.
>> Update 6 mei 2020De nationale veiligheidsraad vergaderde op woensdag 6 mei om de nieuwe fase van de afbouwstrategie, namelijk fase 1b, die op 11 mei van start gaat, te valideren, te vervolledigen en te verduidelijken. De experts hebben groen licht gegeven voor deze nieuwe fase naar aanleiding van een aantal gunstige criteria op dit moment, namelijk het aantal ziekenhuisopnames per dag, de gemiddelde trend van deze ziekenhuisopnames die lager is dan de voorgaande weken, het aantal bedden op intensieve zorg, testing en tracing. Deze criteria zullen een rol blijven spelen bij de geleidelijke afbouw.
Om tegemoet te komen aan de eenzaamheid en de moeilijkheden die de fysieke afstand met zich meebrengt, heeft de Nationale Veiligheidsraad in de eerste plaats beslist om vanaf aanstaande zondag een verdere uitbreiding van de sociale contacten toe te staan.
Op dit moment is het mogelijk om buiten af te spreken met twee mensen - altijd dezelfde -, voor een wandeling of om samen te sporten. Deze mogelijkheid is nog steeds van toepassing.
Vanaf 10 mei mag elk gezin thuis maximaal vier personen - altijd dezelfde - ontvangen. Om het aantal contacten te beperken om de verspreiding van het virus niet te bevorderen, verbinden de bezoekers zich ertoe slechts met één gezin af te spreken. Het doel is om het aantal gezinnen (mensen onder hetzelfde dak) die mekaar ontmoeten tot een minimum te beperken en een zo groot mogelijke wederkerigheid te garanderen.
En dit onder de volgende voorwaarden:
 • De veiligheidsafstand moet uiteraard worden nageleefd met de bezoekers.
 • Als mensen een tuin of terras hebben, is het beter om dit bezoek buiten te organiseren.
 • Het is duidelijk dat geen bezoek kan worden toegestaan als een gezinslid of één van de bezoekers ziek is.
 • Speciale aandacht moet worden besteed aan oudere en kwetsbare mensen.


Dit systeem maakt het ook makkelijker om op te sporen wie met wie contact heeft gehad mocht één van de personen besmet zijn met Covid-19.
We zullen de mogelijkheden om deze contacten uit te breiden blijven evalueren terwijl we de verschillende fasen doorlopen. Dit zal niet tegen 18 mei mogelijk zijn.
Op 11 mei zullen we ook de winkels heropenen. Deze heropening zal - net als altijd - moeten plaatsvinden met strikte inachtneming van de volgende regels:
 • Net als voor de winkels die al open zijn – zal slechts 1 klant per 10m² worden toegestaan en dit voor maximaal 30 minuten. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinere winkels.
 • Elke klant wordt ten zeerste aanbevolen om in de winkels bescherming te dragen die de neus en de mond bedekt. In ieder geval moet de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.
 • Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en moeten alles in het werk stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.


Om drukte te vermijden, zal iedereen zijn boodschappen alleen moeten doen. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen jonger dan 18 jaar – zij mogen door een ouder worden begeleid - en voor mensen die hulp nodig hebben. Het is ook aan te raden om naar de winkels te gaan die zich in een stad of gemeente in de buurt van uw huis of werkplek bevinden. Daguitstapjes en toeristische activiteiten blijven verboden. Ook bijeenkomsten zijn nog altijd verboden. De lokale autoriteiten zullen ervoor zorgen dat de veiligheidsafstand in de openbare ruimte wordt gehandhaafd en zullen de nodige maatregelen nemen. Er moet voorrang worden gegeven aan mensen ouder dan 65 jaar, mensen met beperkte mobiliteit en aan het zorgpersoneel.
U mag gebruik maken van het openbaar vervoer als u geen alternatief heeft. Het doel is om degenen die er het meest nood aan hebben, toegang te geven tot het openbaar vervoer.
Contactberoepen buiten de medische en paramedische zorg mogen helaas hun activiteit nog niet hernemen.
Ook de markten zullen in deze fase niet kunnen worden hervat. Alleen individuele marktkramen (food en non-food) zullen worden toegestaan, en dit door de lokale autoriteiten en op de gebruikelijke locaties. Zoals overal zal de veiligheidsafstand moeten worden gerespecteerd.
Helaas zullen de cafés, bars, restaurants en de feest-, recreatieve, culturele en toeristische plaatsen ook in deze fase gesloten blijven.
De volgende fase is op dit moment voorzien voor 18 mei. De gemeenschappen en de onderwijswereld werken al samen om te zorgen voor een geleidelijke hervatting van de lessen in het basis- en het secundair onderwijs.
In de tussentijd zullen we samen met de deskundigen de haalbaarheid en de voorwaarden bepalen voor:
 • De hervatting van de markten;
 • De heropening van musea, bibliotheken, dierentuinen etc.;
 • De heropening van beroepen met fysiek contact zoals kappers;
 • De uitbreiding van het aantal aanwezigen op bruiloften en begrafenissen;
 • De hervatting van de sporttrainingen in open lucht. De hervatting van sport- en culturele evenementen zal ook door de experts worden geanalyseerd op basis van de door de bevoegde ministers voorgelegde werkzaamheden, teneinde een nauwkeuriger tijdschema voor de verschillende fasen te kunnen voorstellen;
 • De kwestie van de daguitstappen, de tweede verblijven of de vakantiewoningen zal aan de orde komen tijdens de voorbereiding van fase 3 (geschatte datum: 8 juni).


Vanaf zondag 10 mei zijn beperkte sociale contacten onder strikte voorwaarden mogelijk. Een verduidelijking van deze maatregel lees je op https://www.info-coronavirus.be/nl/news/afspreken-vier-personen/


>> Update 24 april 2020

De nationale veiligheidsraad is op vrijdag 24 april bijeengekomen om de exitstrategie uit de coronacrisis te bepalen. Sinds 12 maart werden een reeks maatregelen genomen om de verspreiding van covid-19 in ons land te beteugelen. Bemoedigende indicatoren zoals de vermindering van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames of het afvlakken van de curve van overlijdens, maken het nu mogelijk om zeer geleidelijk te gaan afbouwen. Maar de overheid benadrukt dat het virus nog altijd op ons grondgebied aanwezig is en gevaarlijk blijft.
De strikte inperkingsmaatregelen zullen zeker van kracht blijven tot en met 3 mei. Daarna zou België kunnen beginnen met de afbouw van de maatregelen, als de omstandigheden het toelaten.


Regels blijven van kracht
Belangrijk om weten is dat bepaalde regels van kracht blijven, ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden. Regels als:
- Het beperken van contacten tussen mensen;
- Het respecteren van veilige afstanden;
- Goede hygiënische reflexen, ook wel “barrièregebaren” genoemd.

De voorgestelde afbouwstrategie en bijkomende informatie kan je lezen op de officiële corona-website van de Belgische overheid.

>> Update 17 april 2020
Toch nog geen bezoek toegelaten in Vlaamse woonzorgcentra

In Vlaanderen zal toch nog geen bezoek toegelaten zijn in de rusthuizen of zorginstellingen. Vlaams minister van welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft beslist om deze nieuwe richtlijn van de nationale veiligheidsraad toch niet te laten uitvoeren.

>> Update 15 april 2020Coronamaatregelen verlengd tot 3 mei 2020 

De nationale veiligheidsraad besliste vandaag dat de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden verlengd tot en met zondag 3 mei 2020. Het gaat dan onder meer om het samenscholingsverbod, het verbod op niet-essentiële verplaatsingen en de meeste winkels die verplicht gesloten blijven. Naast voedingszaken en apotheken mogen nu ook tuincentra en doe-het-zelfzaken openen als klanten voldoende afstand kunnen houden. Verder kunnen bewoners van rusthuizen of zorginstellingen onder strikte voorwaarden bezoek ontvangen. Daarnaast worden alle grote evenementen tot en met 31 augustus 2020 geannuleerd. Verdere verduidelijking van deze maatregel volgt op vrijdag 24 april 2020. Gemeente Berlare bekijkt dan wat mogelijk is met de evenementen in de gemeente.

>> Update 28 maart 2020Coronamaatregelen verlengd tot 19 april en daarna mogelijk tot 3 mei 2020

De nationale veiligheidsraad besliste gisteren dat de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden verlengd tot en met zondag 19 april 2020. Het gaat dan onder meer om het samenscholingsverbod en winkels die verplicht gesloten blijven, behalve voedingszaken en apotheken. De kans is reëel dat de maatregelen nadien opnieuw met twee weken verlengd zullen worden, tot en met 3 mei 2020.

>> Update 26 maart 2020


Gewijzigde procedure voor omgevingsvergunningen (Nooddecreet - Uitvoeringsbesluit van 24 maart 2020)

Omdat het onmogelijk is om plannen in te kijken zonder de regels van social distancing in het gedrang te brengen, heeft de Vlaamse regering maatregelen getroffen over de omgevingsvergunningsprocedures. Beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers zullen worden verlengd. 

Uiteraard wordt alles in het werk gesteld om de oorspronkelijke termijnen zo veel mogelijk te respecteren. Bij dossiers echter waar een openbaar onderzoek geschorst wordt, kunnen beslissingen pas nadien genomen worden.

Meer info over de verlenging vind je op deze pagina.
Het integrale uitvoeringsbesluit is terug te vinden op de website van het omgevingsloket.

>> Update 20 maart 2020Tijdens de vergadering van de ministerraad op vrijdag 20 maart werden een aantal maatregelen goedgekeurd om de sociaal-economische gevolgen van COVID-19 te verlichten. Ze zijn gebaseerd op de aanbevelingen van de Economic Risk Management Group (ERMG), die gisteren is bijeengekomen, en op de vergadering met de G-10.
Deze bijkomende maatregelen zijn te raadplegen op https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/coronavirus_lancering_van_het_tweede_luik_van_het_federaal_plan_voor_sociale_en 

>> Update 17 maart 2020Tijdens de Nationale Veiligheidsraad van dinsdag 17 maart werden verscherpte maatregelen uitgevaardigd. 
Je vindt een overzicht van de maatregelen op https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/coronavirus_versterkte_maatregelen
Deze maatregelen treden in werking op woensdag 18 maart op de middag en worden gehandhaafd tot en met 5 april. De situatie zal nog steeds dagelijks worden geëvalueerd en zal kunnen worden aangepast naargelang de evolutie ervan. 

>> Update 13 maart 2020


Bericht van de eerste minister, Sophie Wilmès:
Zoals aangekondigd op 10 maart jl. wordt de evolutie van de verspreiding van het coronavirus dagelijks geëvalueerd. De gezondheidssituatie van gisteren is immers niet dezelfde als die van vandaag of morgen. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen is de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 12 maart in aanwezigheid van en in overleg met de ministers-presidenten bijeengekomen. Deze vergadering van de NVR werd gehouden in het verlengde van de vergaderingen van de deskundigengroepen, namelijk de Risk Assessement Group en de Risk Management Group.

Er is beslist om de huidige maatregelen te versterken met aanvullende social distancing maatregelen die met hetzelfde doel de verspreiding van de epidemie moeten tegengaan. Deze maatregelen zijn proportioneel en gericht op maximale efficiëntie. Operationeel gezien gaan we nu de federale fase van het crisisbeheer in, wat betekent dat alle beslissingen zullen worden genomen door een beheerscel die bestaat uit de eerste minister, de bevoegde ministers en de ministers-presidenten. Deze fase garandeert een betere coördinatie en informatie over de maatregelen die door de verschillende entiteiten worden genomen. De aangekondigde maatregelen zijn van toepassing op het hele grondgebied. 

Alle bevoegdheidsniveaus delen hetzelfde streven om in hun actie, communicatie en uitvoering coherent te zijn met de besliste maatregelen. We willen dat dezelfde beslissing overal op dezelfde manier wordt toegepast. De prioritaire doelstelling is daarbij de bescherming van de volksgezondheid.

Deze maatregelen zijn geldig vanaf vrijdag middernacht tot en met 3 april. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld.

Wat de scholen betreft:

 • Wat de scholen betreft, worden de lessen opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.
 • De crèches blijven open.
 • Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes;


Wat de handelszaken en de zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.) betreft:

 • Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.
 • Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten;
 • Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant;
 • Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan;
 • De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend;
 • Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen.


Wat het werk betreft:

 • Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt.


Wat het openbaar vervoer betreft:

 • Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot  noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.


We wijzen erop dat deze maatregelen een aanvulling vormen op de eerder geformuleerde aanbevelingen. We blijven in de versterkte fase twee.
Wij zijn ons er terdege van bewust dat deze beslissingen gevolgen zullen hebben voor de economie, en met name voor bepaalde sectoren.

In dit kader had de Ministerraad op 6 maart jl., tien maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven goedgekeurd, namelijk:

 1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht
 2. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
 3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
 4. Betalingsplan btw
 5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
 6. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
 7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
 8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
 9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
 10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten


Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken.

Basishygiënemaatregelen van toepassing
Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de ellenboog en dicht contact vermijden. Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

>> Update 12 maart 2020


De overheid neemt nieuwe maatregelen om kwetsbare groepen te beschermen en om de verspreiding van het coronavirus in te perken en te vertragen. Het betreft preventieve maatregelen om situaties te vermijden waarbij veel mensen samenkomen om zo de kans op contact tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen te verminderen.

Op basis van de huidige informatie en het politiebesluit van wnd. gouverneur D. Detollenaere van woensdag 11 maart 2020 wordt overgegaan tot het uitvaardigen van een burgemeestersbesluit dat alle publieke activiteiten in gemeentelijke infrastructuur annuleert tot en met 31 maart 2020

Organisatoren van publieke activiteiten in andere gebouwen worden sterk aanbevolen een weloverwogen beslissing te nemen om hun activiteiten al dan niet af te lassen en/of uit te stellen. Die beoordeling gebeurt op basis van deze zeven vuistregels uit het politiebesluit:
 1.      aantal personen dat samenkomt,
 2.      intensiteit tussen de mensen die samenkomen,
 3.      duur van het contact,
 4.      beslotenheid ruimte,
 5.      mengeling van leeftijden,
 6.      haalbaarheid van de maatregelen,
 7.      noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit

Behoor je tot een van de risicogroepen? Dan vragen we met aandrang om niet deel te nemen aan publieke evenementen. De risicogroepen zijn personen ouder dan 65 jaar, kinderen jongeren dan 6 maand, zwangere vrouwen, personen met een hart-, long- of nieraandoening en personen met een verzwakt immuniteitssysteem.

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven nog steeds van kracht:
 • Was regelmatig je handen. Doe dit grondig en lang genoeg.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog als je geen zakdoek bij hebt.
 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • Vermijd handen geven.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.

Gemeente Berlare volgt de situatie verder nauwgezet op en stuurt de genomen maatregelen indien nodig bij. Eventuele bijkomende maatregelen en berichtgeving kan je via deze webpagina volgen en via de sociale mediakanalen van gemeente Berlare.

Enkel als we samen alert blijven, aandacht blijven hebben voor handhygiëne e.d. en thuis blijven als we ziek zijn, kunnen we ervoor zorgen dat de doorbraak van COVID-19 beperkt blijft.

>> Update 11 maart 2020


De overheid neemt nieuwe maatregelen om kwetsbare groepen te beschermen en om de verspreiding van het coronavirus in te perken en te vertragen. Het betreft preventieve maatregelen om situaties te vermijden waarbij veel mensen samenkomen en zo de kans op een contact tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen te verminderen.
Op woensdag 11 maart 2020 heeft de wnd. gouverneur D. Detollenaere na overleg met de burgemeesters van Oost-Vlaanderen een verbod ingesteld op indoorevenementen met meer dan 1.000 personen. Het besluit geldt (voorlopig) tot en met 31 maart 2020. Het volledige politiebesluit van de gouverneur kan je hier lezen.

Als gemeente overleggen we systematisch met de bevoegde diensten, hogere overheden en externe partijen welke maatregelen op ons van toepassing zijn.
 • In WZC Ter Meere worden de verscherpte maatregelen die op 11 maart werden opgelegd zorgvuldig opgevolgd. Meer info hierover vind je op de website https://www.ocmwberlare.be/termeere/
 • De vijf scholen in onze gemeente annuleren de evenementen en uitstappen die ze in de maand maart gepland hadden. Ook de waterdag die gemeente Berlare organiseert voor de vierde leerjaren wordt geannuleerd.   
 • Momenteel zijn er geen grote evenementen met meer dan 1.000 personen op ons grondgebied. De gewone activiteiten kunnen vooralsnog blijven doorgaan.

Gemeente Berlare volgt de situatie verder nauwgezet op. Eventuele bijkomende maatregelen en berichtgeving kan je via deze webpagina volgen en via de sociale mediakanalen van gemeente Berlare.

>> 28 februari 2020


Eind vorig jaar vond er in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw virus (Covid-19) plaats. Ondertussen heeft het virus zich ook in Europa verspreid. De Belgische gezondheidsautoriteiten zijn uiterst waakzaam en zetten alle middelen in om de volksgezondheid te beschermen.

Meer info


Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies