School

Zorgbeleid

Op onze school is zorg een ruim begrip. We dragen zorg voor al onze leerlingen. Ieder kind heeft recht op de hulp die hij of zij nodig heeft. Onze zorgcoördinator denkt samen met de leerkrachten na over de beste aanpak, of dat nu gaat over leermoeilijkheden of klasklimaat. Hierbij verliezen we de ouders als belangrijke partner niet uit het oog. 

CLB

Onze school is aangesloten bij het Vrij CLB Wetteren. 

Hoenderstraat 53
9230 Wetteren
tel.: 09 369 22 21
e-mail: info@clbwetteren.be

Verantwoordelijke voor onze school: Evelyne Vandurme

Maatschappelijk werker
Het kind staat centraal: het doel van het CLB is steeds het bevorderen van het welbevinden van de leerling. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie. (Art.5 van het CLB-decreet dd 01/12/1998) Teneinde deze opdrachten te realiseren, situeert de begeleiding van de leerlingen door het centrum zich op volgende domeinen:

o   Het leren en studeren
o   De onderwijsloopbaan
o   Het psychisch en sociaal functioneren
o   De preventieve gezondheidszorg

Het CLB-team is onafhankelijk maar werkt zeer nauw samen met de school (Multi Disciplinair Overleg - MDO; teambesprekingen; info-avonden; ...). Het respect voor privacy en discretie in deze samenwerking is zéér belangrijk.

Voor meer algemene achtergrondinformatie over de CLB-werking kunt u steeds terecht op http://www.clbgent.be.

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies