Handhavingsproject Heidemeersen

Wat?

Een deel van de eigenaars van een perceel in ‘de Heidemeersen’ kreeg een brief van Afdeling Handhaving van Departement Omgeving. Gemeente Berlare werd hierover geïnformeerd en heeft op haar beurt juridisch advies ingewonnen. Hieronder geven we een toelichting.

Eerst en vooral: het gaat om een procedure van de Vlaamse overheid. Deze overheidsinstantie is bevoegd voor het handhavingsbeleid en heeft hiervoor het akkoord van de lokale overheid (gemeente Berlare) niet nodig.
 
Het grootste deel van de geviseerde percelen ligt in wat met noemt ruimtelijk kwetsbare gebieden. Ofwel zijn deze ingekleurd door het gewestplan als natuurgebied of als agrarisch gebied met ecologisch belang, ofwel werden deze door het Natuurdecreet opgenomen binnen een VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk). In dergelijke gebieden worden constructies gebouwd na 1978 (inwerkingtreding gewestplan) aanzien als stedenbouwkundige misdrijven waarop geen verjaartermijn staat.

Het overige deel van de percelen is gelegen binnen een landschappelijk waardevol agrarisch gebied, volgens het gewestplan en werd niet opgenomen in een VEN-gebied. Dit zijn geen ruimtelijk kwetsbare gebieden waardoor hier regularisaties kunnen aangevraagd worden.

We stellen vast dat de mogelijkheden tot regularisatie in ‘de Heidemeersen’ bijzonder beperkt zijn en in elk geval steeds op perceelsniveau moeten worden bekeken:

 • Wat is de inkleuring van het perceel op het Gewestplan?
 • Om welke constructie(s) gaat het?
 • Kan je aantonen dat de constructies er al staan van vóór 1978 (inwerkingtredig gewestplan)?

Samengevat

Samenvattend zijn dit, afhankelijk van het perceel en de constructies die zich er op bevinden, de opties:

 1. De eigenaar schikt zich naar de handhavingsprincipes van Afdeling Handhaving van Departement Omgeving en verwijdert de constructies.
 2. De eigenaar schikt zich naar de handhavingsprincipes van Afdeling Handhaving van Departement Omgeving maar vraagt een minnelijke schikking aan voor een uitstel van de uitvoeringstermijn.
 3. In sommige gevallen kan de procedure ‘vermoeden van vergunning’ worden ingeroepen als je kan aantonen dat de constructie op het perceel staat van vóór 1978. Deze procedure loopt dan toch via gemeente Berlare. Het modelformulier voor het aanvragen van ‘vermoeden van vergunning’ kan je hier terugvinden. 
  Mogelijke bewijsmiddelen in deze procedure zijn:
  1. getuigenverklaringen (via dit document)
  2. eigen fotomateriaal
  3. luchtfoto’s raadpleegbaar via Geopunt (kleinschalige luchtfoto’s, te raadplegen onder ‘Basiskaart, luchtfoto en adres’)
  4. luchtfoto’s van het Nationaal Geografisch Instituut (eenvoudig raadpleegbaar via www.cartesius.be)
  5. bewijzen kadastraal inkomen
  6. facturen van aannemers of van de aankoop van goederen die refereren naar de oprichting
  7. rekeningen van nutsvoorzieningen
  8. notariële aktes
  9. gedateerde opmetingsplannen
  10. huurcontracten

Meer info

 • Departement Omgeving – Afdeling Handhaving
  Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 71
  9000 GENT
 • Dienst vergunningen
  Dorp 22
  9290 BERLARE

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies