Kasteelproject

>> Update 16 juli 2021: Inhoudelijk akkoord op kasteeldossier

Gemeente Berlare krijgt toelating van Agentschap Onroerend Erfgoed voor de verdere uitwerking van het kasteelproject na inhoudelijke goedkeuring van het herbestemmings- en restauratiedossier.

In 2008 kocht gemeente Berlare het kasteeldomein in het centrum van Berlare. Na investeringen in een nieuwe omheining en in de restauratie van de toegangspoorten, werd de voorbije jaren het dossier voor de herbestemming en restauratie van de gebouwen grondig voorbereid. Hiervoor werd op 9 december 2020 bij Agentschap Onroerend Erfgoed een herbestemmings- en restauratiedossier ingediend. Het Agentschap Onroerend Erfgoed geeft gemeente Berlare nu bij uitzondering toelating om te starten met het kasteelproject vóór toekenning van de erfgoedpremie.

Het voorziene subsidiebedrag werd voorlopig vastgesteld op 3.054.734,96 euro. Het Agentschap Onroerend Erfgoed kan de gemeente Berlare momenteel nog geen concrete garanties bieden over de exacte timing waarbinnen de minister de erfgoedpremie voor dit dossier zal toekennen.

>> Update 27 november 2020: Kasteeldossier ter goedkeuring op gemeenteraad

De Berlaarse gemeenteraad nam eerder al kennis van de plannen die het kasteel een centrale administratieve en ceremoniële functie zullen geven. Op de gemeenteraad van 30 november 2020 legt het college van burgemeester en schepenen de nieuwste stand van zaken van het project voor.

Gemeente Berlare kocht het kasteeldomein in 2008 en zorgde snel voor een toegankelijk park als groene long in het hart van de Berlaarse dorpskern. Na de investeringen in een nieuwe omheining en in de restauratie van de toegangspoorten, startte gemeente Berlare een studie op voor de herbestemming en restauratie van de kasteelgebouwen.
Die zullen een overwegend administratieve en ceremoniële invulling krijgen, waar ook de bevolking van zal kunnen meegenieten.

De kostprijs vanhet project wordt geraamd op 6,86 miljoen euro (exclusief BTW). Dit bedrag omvat zowel de restauratiewerken van het geklasseerde hoofdgebouw en de twee bijgebouwen, de tuinmuur en de orangerie, alsook de omgevingswerken voor ondergrondse leidingen. Ook tal van nieuwe elementen en technieken om de site toegankelijk te maken voor minder mobiele personen, passen binnen dit budget. Zo wordt er in en aan het hoofdgebouw een lift geïntegreerd en wordt de orangerie toegankelijker gemaakt met trappen en een hellingbaan. Ook aan de hedendaagse energienormen zal worden voldaan. De verschillende studies en vooronderzoeken op vlak van herbestemming, historiek, materiaal, stabiliteit, archeologie en energie die de laatste jaren werden gevoerd, behoren eveneens tot deze kost.

Na goedkeuring op de gemeenteraad dient het architectenbureau begin december een subsidiedossier in bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Er zal een subsidie van 60% gevraagd worden op alle subsidieerbare werken, namelijk de restauratie en herstellingen van alle historisch waardevolle elementen. In totaal gaat het om een subsidie van 2,4 miljoen euro. Voor andere werken zoals de opmetingen en het studiewerk, de afbraakwerken, nieuwe constructies en technieken is geen subsidie te verkrijgen.

Contact

dienst openbare werken:
052 43 25 30
openbarewerken@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies