Meerjarenplan 2014-2019

Wat?

Gemeente Berlare heeft een nieuw meerjarenplan. Het geeft de grote lijnen weer van het beleid voor de komende zes jaar (2014-2019). Ondanks de moeilijke financiële context waarmee elk lokaal bestuur nu worstelt, legt het gemeentebestuur duidelijke accenten en blijft er ruimte om te investeren.

Het beleid focust de komende jaren op volgende zes grote kapstokken:

  1. Elke inwoner, lokale groepering en externe partner ervaart gemeente Berlare als een klantgerichte, efficiënte en betrouwbare partner;
  2. Ondernemers en inwoners (her)ontdekken het (toeristisch-economisch) potentieel van Berlare in de slipstream van een kwalitatief recreatie- en ondernemersbeleid;
  3. Inwoners blijven Berlare ervaren als een warme, veilige en leefbare plek om te wonen en te leven;
  4. Een divers en kwalitatief (gemeentelijk) vrijetijdsbeleid draagt bij tot sociale, geïnformeerde en gezonde inwoners;
  5. Inwoners en bezoekers beleven een propere en groene omgeving door natuurbehoud en natuurbeleving te verzoenen;
  6. Inwoners blijven van een gunstig fiscaal klimaat genieten dankzij een doordacht en evenwichtig financieel beleid.

Meer info

Het officiële meerjarenplan is een bijzonder technisch en moeilijk leesbaar instrument, maar wordt verplicht op deze manier opgesteld in functie van een digitale rapportering aan de Vlaamse overheid.

Daarom hebben we een doelstellingenboom gemaakt om het grote 'verhaal' te duiden. Ook het persbericht helpt hierbij.

Aanpassingen meerjarenplan 2014-2019

Het officiële meerjarenplan wordt elk jaar bijgestuur. Het gaat niet om grote inhoudelijke aanpassingen, maar wel om technisch-budgettaire wijzigingen als gevolg van (vooral) de jaarrekeningen, nieuwe prognoses rond aanvullende personenbelastingen en de gemeentelijke bijdragen aan de lokale politiezone en aan brandweerzone Oost. 

Deze pagina is laatst aangepast op 21 december 2017.

Contact

Hilde Van der Jeugt,
algemeen directeur:
052 43 25 00
algemeendirecteur@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies