Ruimtelijke studie Berlare-dorp

Wat?

Het gemeentebestuur schreef een ontwerpopdracht uit om een toekomstvisie uit te werken voor de omgeving van de sporthal en het cultureel centrum in Berlare.

Momenteel wordt het ontwerp van deze visie voorgesteld en voorgelegd aan de omwonenden, gebruikers en adviesraden. Binnen dit participatietraject werd op donderdag 25 november 2021 ook een infomarkt georganiseerd waarop deze plannen werden toegelicht.

Timing

Deze visie geeft aan hoe deze sites zich op lange termijn kunnen ontwikkelen. Het zal dus nog even duren vooraleer deze plannen effectief op het terrein worden gerealiseerd.

Na bekrachtiging van deze visie is de eerstvolgende stap de opmaak van een bestemmingsplan (zgn. gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan). Deze stap zal twee jaar in beslag nemen. Daarna kunnen de concrete ontwerpdossiers en daaropvolgende uitvoeringsdossiers worden opgestart.
 
De mobiliteitsvisie zal reeds in 2022 gedeeltelijk worden gerealiseerd, zo zal een zone 30 worden ingevoerd en worden er fietssuggestiestroken aangelegd in Dorp.
 
Ter hoogte van CC Stroming zal in de loop van 2022 een skateterrein worden ingericht. Hier kan je meer info vinden over dit project.

Contact

dienst openbare werken:
052 43 25 30
openbarewerken@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies