Stemrecht voor niet-Belgen

Wat?

Niet-Belgische burgers kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar niet voor de provincieraadsverkiezingen. Van zodra je erkend bent als kiezer, ben je verplicht om te stemmen.

Voorwaarden

  • Je bent op 1 augustus 2018 ingeschreven in het bevolkings- of het vreemdelingenregister van de gemeente.
  • Je bent 18 jaar of meer op de dag van de verkiezing.
  • Je bent op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst van het stemrecht.
  • Heb je de nationaliteit van een niet-EU land, dan moet je 5 jaar onafgebroken in België wonen in wettelijk verblijf.

Procedure

  • Je dient vóór 1 augustus 2018 een schriftelijke aanvraag in bij de dienst bevolking.
  • Het college van burgemeester en schepenen controleert of je aan de voorwaarden voldoet. Als dat het geval is, word je ingeschreven op de kiezerslijst.
  • De erkenning van kiezer blijft geldig zolang je blijft voldoen aan de kiesvoorwaarden of zolang je niet afziet van je hoedanigheid van kiezer, ongeacht de gemeente waar je je verblijfplaats hebt. 

Contact

dienst bevolking:
052 43 25 11
bevolking@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies