Gemeente Berlare verhuurt weide aan Klappel

Wat?

Gemeente Berlare verhuurt de weide aan de Klappel (3de afdeling sie a nrs. 786 – 787/b (deel)) via bieding onder volgende voorwaarden:

  1. De gehuurde percelen dienen op kosten van de huurder zodanig omheind te worden dat gebruik als parking te allen tijde kan worden gerealiseerd;
  2. De gehuurde percelen dienen maximaal, zonder enige vorm van vergoeding, door de huurder vrijgegeven te worden gedurende tien dagen per jaar en dit op schriftelijke vraag van het college van burgemeester en schepenen 14 dagen op voorhand.
  3. Voor de jaarlijkse Waterfeesten (eerste weekend van augustus) dienen de percelen in elk geval vrijgegeven te worden zonder voorafgaande vraag. Dit weekend is wel in bovengenoemde tien dagen inbegrepen. Niet ingaan op deze voorwaarde leidt automatisch tot verbreking van de huurovereenkomst zonder terugbetaling van de betaalde huursom;
  4. Het goed mag niet hoofdzakelijk gebruikt worden voor een landbouwbedrijf. De pachtwet (burgerlijk wetboek onder Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling III) van 4 november 1969 is dus niet van toepassing, aangezien deze enkel geldt voor zelfstandige landbouwers die landbouw als hoofd- en nevenberoep hebben en landbouwexploitaties hebben met als doel daarmee winst te maken.
  5. Verlenging per jaar kan worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen op schriftelijke vraag, twee maand vóór het verstrijken van de huurperiode van één jaar. Deze verlenging kan maximaal twee maal worden toegestaan;
  6. De verschuldigde huursom dient op voorhand te worden betaald;
  7. Bij het beëindigen van de huur dienen de percelen in hun oorspronkelijke staat teruggebracht te worden zonder enige vorm van vergoeding;
  8. De gehuurde percelen mogen slechts gebruikt worden voor doeleinden toegelaten binnen de planologische bestemming van de percelen.

Inschrijvingen

Als je interesse hebt, dien je uiterlijk op 1 maart 2024 vóór 12 uur een bod in via een gesloten omslag met vermelding 'weide Klappel'. Deze omslag moet je in een tweede omslag aangetekend versturen naar het college van burgemeester en schepenen, Dorp 22 te 9290 Berlare.

Meer info

Het minimumbod bedraagt 300,00 euro (op jaarbasis).

Contact

secretariaat
052 43 25 07
secretariaat@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies