Plan-MER voor het 'Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen'

Wat?

Milieueffectrapportage is een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen (projecten, plannen, beleidsvoornemens of programma's).

Een 'plan-milieueffectrapport' (plan-MER) wordt opgemaakt alvorens het plan of programma vastgesteld wordt. Zo kunnen schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium worden ingeschat en opgevangen.

Het plan-MER 'Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen' kan worden geraadpleegd van 28 juni tot en met 27 augustus 2021:

Opmerkingen?

Opmerkingen kunnen tot en met 27 augustus 2021 bezorgd worden: 

  • Via een digitaal inspraakformulier op https://www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota
  • Via een brief gericht aan Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
  • Via afgifte ter plekke aan het Team Mer;
  • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen’’ in de titel);
  • Via afgifte in het gemeentehuis.

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies