Publieke raadpleging PRUP Recreatiepool Donk

Wat?

In 2021 werd de toekomstvisie voor de Donk toegelicht. Een visie die toerisme en recreatie wil versterken, mét respect voor de natuurpracht van het gebied. Een belangrijke stap om deze visie tot uitvoering te brengen, is de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uivoeringsplan (PRUP). 

Een PRUP moet deze visie vertalen naar concrete bestemmingen en voorschriften, onder meer voor recreatiedomein Nieuwdonk en de verblijfparken rond het meer. Het legt vast welke ontwikkelingen (bestemming) mogelijk zijn en in welke vorm (inrichting).

Startnota met publieke inspraak

De opmaak van een PRUP volgt een vaste wettelijke procedure. Een eerste stap is het opmaken van een startnota die tijdens een raadpleging van 60 dagen ter inspraak wordt voorgelegd aan het brede publiek. Deze startnota omvat nog geen details, maar beschrijft onder meer de doelstellingen en et opzet van het PRUP en hoe eventuele milieueffecten zullen onderzocht worden. 

De publieke raadpleging van deze startnota loopt van maandag 21 november 2022 tot en met donderdag 19 januari 2023. 

De start- en procesnota (die een overzicht geeft van de diverse stappen in de opmaak van het PRUP) kunnen digitaal geraadpleegd worden via PRUP Recreatiepool Donk te Berlare (oost-vlaanderen.be) en liggen ook ter inzage in:

 • het Provinciaal Administratief Centrum (W. Wilsonplein 2, 9000 Gent)
 • het gemeentehuis van Berlare.

Gedurende de periode van de raadpleging kan je bezwaren en opmerkingen per mail of schriftelijk indienen:

 • via mail naar raadplegingen@oost-vlaanderen.be;
 • door deze te versturen naar of af te geven tegen ontvangstbewijs in:
  • het Provinciaal Administratief Centrum (W. Wilsonplein 2, 9000 Gent);
  • het gemeentehuis van Berlare.
   De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Infomarkt

Op 12 december 2022 wordt een infomarkt ingericht in het kader van de publieke raadpleging van het PRUP. Je kan deze doorlopend bezoeken van 17 tot 20 uur in de foyer van CC Stroming.

Meer info

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies