Wegenwerken Sluis-Nieuwdonk-Donklaan

Wat?

Eind maart werden Sluis en Turfputstraat voorzien van een nieuwe toplaag asfalt. Maar de wegenis tussen Uitbergen en Berlare ondergaat nog een aantal andere aanpassingen. Dit staat nog op de planning:

  • Na de paasvakantie wordt gestart met de heraanleg van de weg Sluis richting Uitbergen. De bochtige weg langsheen het waterzuiveringsstation en de oude Scheldedijk wordt geheel heraangelegd tot de aan de aantakking Donklaan/Nieuwdonk.
    De weg wordt daarbij voorzien van een nieuw profiel, bestaande uit een tweesporenpad in beton. Deze inrichting zorgt voor een landelijke uitstraling passend binnen het recreatief netwerk tussen de Scheldedijk en het Donkgebied. 
  • Ook het gemeentelijk deel van de Donklaan, gelegen tussen het kruispunt Donklaan/Blauwhofdreef en de verbinding Uitbergen/Berlare wordt binnen dezelfde aanneming heraangelegd. Naast het tweesporenpad wordt er ook ingezet op creëren van een dreefstructuur. Ook hier is het doel dat de weg een landelijker karakter krijgt, die minder uitnodigt tot gebruik als doorgangsweg, lagere snelheden stimuleert en meer veiligheid en belevingskwaliteit biedt voor de vele wandelaars en fietsers.
  • Op een aantal plekken langsheen het tracé, zoals aan de Scheve Villa en het Riekend Rustpunt, worden toeristische instappunten voorzien. Deze plekken worden standaard voorzien van een tegelpatroon met infobord, zitbank, fietsenrek en een drietal parkeerplaatsen. Deze uitrol kadert binnen het Onthaalplan Kalkense Meersen Donkmeer, een toeristisch-recreatief samenwerkingsverband tussen de gemeenten Laarne, Wichelen, Wetteren en Berlare.
  • Ook de heraanleg van het Nieuwdonkstraatje staat in de steigers. Deze betonweg verkeert momenteel in slechte staat en wordt heraangelegd tegen het begin van het volgende toeristische seizoen: voorjaar 2024. De weg vormt de verbinding tussen de Scheldedijk en domein Nieuwdonk en zal in de toekomst verder lopen richting Brielstraat.
  • Inmiddels zijn er ook onderhandelingen opgestart met de Vlaamse Waterweg om de bocht rond het kasteel van Uitbergen op termijn te voorzien van een nieuwe veiligere aanleg. 

Timing

De werken worden uitgevoerd in een aantal deelfasen. Enerzijds door de beperkte toegankelijkheid van heel wat omliggende landbouwpercelen. Maar ook om de hinder voor de bewoners van de straat te minimaliseren. Let wel, deze timing is indicatief.

Meer info

Voor bijkomende info kan je contact opnemen met Kristof Van Peteghem, dienst openbare werken via 052 43 25 30 of 0485 03 26 21.

Contact

dienst openbare werken:
052 43 25 30
openbarewerken@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies