5/07: Ziekte van Newcastle bij pluimvee

Update 01/09/2018

Het Voedselagentschap nam op 2 juli noodmaatregelen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle in de hobbysector tegen te gaan. Hierdoor gold er tot eind juli een verbod op verzamelingen met pluimvee en hobbypluimvee. Ook was het verhandelen of overdragen van deze dieren naar en door hobbyhouders niet meer toegelaten.


Sinds 1 september zijn deze noodmaatregelen iets versoepeld. Meer info op de website van het FAVV.

Update 01/08/2018

Het Voedselagentschap nam op 2 juli noodmaatregelen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle in de hobbysector tegen te gaan. Hierdoor gold er tot eind juli een verbod op verzamelingen met pluimvee en hobbypluimvee. Ook was het verhandelen of overdragen van deze dieren naar en door hobbyhouders niet meer toegelaten.
Het FAVV vervangt het besluit met noodmaatregelen op 1 augustus door een ministerieel besluit waarin dezelfde verbodsbepalingen voor onbepaalde tijd overgenomen worden. Er werden ook voorwaarden voor pluimveehandelaars opgesteld waardoor ze hun commerciële activiteiten kunnen hernemen. Deze voorwaarden hebben te maken met de identificatie, tracering en vaccinatie van de te koop aangeboden dieren.

  • Enkel professionele handelaars mogen pluimvee te koop aanbieden. De verkoop door hobbyhouders blijft nog steeds verboden.
  • Het vervoer naar de markt moet steeds gedekt zijn door een vervoersdocument (zie model in bijlage) waarop de gegevens van het vervoer zijn vermeld, o.a. datum, oorsprong en bestemming van de dieren, het aantal dieren. De handelaar zal bovendien ook steeds de nodige bewijzen van de vaccinatie van het pluimvee tegen de ziekte van Newcastle moeten kunnen voorleggen aan de marktverantwoordelijke.
  • Het is pluimveehandelaars verboden om pluimvee van hobbyhouders over te nemen en te verkopen. Dat betekent ook dat zij op de markt geen dieren, die ze bijv. de week voordien hadden verkocht maar die niet voldoen, mogen terugnemen van de koper. 

Elke pluimveehandelaar is verplicht om wekelijks de planning van al zijn deelnames aan commerciële verzamelingen in de daaropvolgende week aan het FAVV over te maken. Hij mag enkel deelnemen aan verzamelingen die in deze planning zijn opgenomen.

Update 18/07/2018

De sector stelt vast dat de door het FAVV opgelegde maatregelen* onvoldoende worden opgevolgd, waardoor de epidemie moeilijk onder controle komt.

*verbod op het verzamelen van hobbypluimvee (markten en tentoonstellingen) en op het verhandelen (ook uitwisselen) ervan.

Om de epidemie te helpen indijken, doe je er als eigenaar van kippen goed aan zelf ook op je eigen terrein volgende aandachtspunten te bewaken:

  • Contact met andere kippen vermijden.
  • Contact met wilde vogels vermijden: aangezien de ziekte momenteel in zowat het hele land opduikt, wordt het virus ook verspreid door wilde vogels. Het virus wordt overgedragen bij direct contact met besmette vogels, via besmet voeder en drinkwater. Vandaar dat het verstandig is om ervoor te zorgen dat de wilde vogels niet bij het voeder en het water van je kippen kunnen. Het is aan te raden om het drinkwater en het kippenvoer onder een dakje te zetten en eventueel een net boven je hok te hangen.
  • Momenteel is het aankopen, het ruilen en het tentoonstellen van pluimvee verboden. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat er geen besmet pluimvee in je kippenhok brengt. Stel dus de aankoop van nieuwe dieren uit.
  • Laat geen andere pluimveehouders toe in je kippenhok.
  • Vaccineer je pluimvee: tegen de ziekte van Newcastle kan je vaccineren. Voorkomen is beter dan genezen. Neem hiervoor contact op met een dierenarts.

De ziekte van Newcastle is een bestrijdingsplichtige ziekte. Wanneer de ziekte wordt vastgesteld, worden er door het FAVV maatregelen genomen om de verdere verspreiding tegen te gaan.
Het virus kan alle vogelsoorten treffen, maar de ene vogelsoort is gevoeliger dan de andere. Een besmetting met het virus maakt de vogels erg ziek (zenuwsymptomen, suf zitten, minder eten, spijsverteringsstoornissen en ademhalingsproblemen) en zorgt zelfs voor een aanzienlijke sterfte.

Wat?

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) heeft de voorbije 8 weken de ziekte van Newcastle bevestigd bij kippen van hobbyhouders in 10 verschillende gemeenten. Bijgevolg legt het FAVV maatregelen op voor alle hobbyhouders van pluimvee in België.

Meer info

Gedetailleerde info vind je op de website van het FAVV.

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies