Kinderopvang (IBO)

S P E C I F I E K E  R E G E L I N G  P A A S V A K A N T I E  2 0 2 0

Een combinatie van federale en Vlaamse richtlijnen in de bestrijding van het coronavirus, zorgt ervoor dat we onze gebruikelijke werkwijze van kinderopvang tijdens de paasvakantie grondig moeten bijsturen.
In overleg met elke school hebben we een werkwijze op maat uitgewerkt.

HET GAAT ENKEL EN ALLEEN OM NOODOPVANG. WAT BETEKENT DAT?

We voorzien opvang op weekdagen, behalve op paasmaandag 13 april.
Er is enkel en alleen opvang voor kinderen in de volgende gevallen:

  • Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen.
    Wij hanteren een lijst van dergelijke beroepen, opgesteld door de federale overheid, als toetssteen. Gezinnen met één ouder in zo’n cruciale sector en de ander niet, worden in principe niet opgevangen in deze context.
    Wie meent beroep te kunnen doen op deze regeling, bezorgt ons een attest van de werkgever bij het eerste opvangmoment.
  • Kinderen in een kwetsbare thuissituatie.

HOE INSCHRIJVEN VOOR PAASVAKANTIE 2020?

Omwille van de specifieke context en de samenwerking met diverse scholen, moet je uitzonderlijk niet inschrijven via de webshop van gemeente Berlare. Er geldt een andere, tijdelijke regeling voor de paasvakantie 2020.
Inschrijven voor de noodopvang doe je:

KOSTPRIJS NOODOPVANG TIJDENS PAASVAKANTIE

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de noodopvang van kinderen, in de doelgroepen zoals hierboven geschetst, gratis aan te bieden tijdens de paasvakantie.

WAAR KOMT JE KIND TERECHT?

We volgende federale en Vlaamse richtlijnen. Kinderen die echt niet thuis kunnen blijven, worden bij voorkeur opgevangen in de school waar ze de voorbije twee weken ook overdag waren. Dat komt omdat we er alles aan moeten doen om het mengen van bestaande groepen te vermijden. Na overleg met onze scholen, ziet de praktische uitwerking er als volgt uit:

LOCATIE

Voorschools

Schooluren

Naschools

Basisschool Ten Berge

open met medewerkers IBO

open met vrijwillige leerkrachten

open met medewerkers IBO

VBS De Kleurenboog

open met medewerkers IBO

open met vrijwillige leerkrachten

open met medewerkers IBO

VBS De Duizendpoot

Dicht. Kinderen kunnen terecht in IBO Berlare.

open met vrijwillige leerkrachten

Dicht. Kinderen kunnen terecht in IBO Berlare.

Gemeenteschool Uitbergen

Dicht. Kinderen kunnen terecht in IBO Uitbergen.

open met vrijwillige leerkrachten

Dicht. Kinderen kunnen terecht in IBO Uitbergen.

VBS Sint-Jozef

Dicht. Kinderen kunnen terecht in IBO Overmere.

Dicht. Kinderen kunnen terecht in IBO Overmere.

Dicht. Kinderen kunnen terecht in IBO Overmere.

IBO Overmere

open, voor de leerlingen van VBS Sint-Jozef*

open, voor de leerlingen van VBS Sint-Jozef*

open, voor de leerlingen van VBS Sint-Jozef*

IBO Uitbergen

open, voor de leerlingen van gemeenteschool Uitbergen

Dicht. Kinderen van gemeenteschool Uitbergen kunnen op school terecht.

open, voor de leerlingen van gemeenteschool Uitbergen

IBO Berlare

open, voor de leerlingen van VBS De Duizendpoot

Dicht. Kinderen van basisschool Ten Berge kunnen op school terecht, net als de leerlingen van VBS De Duizendpoot.

open, voor de leerlingen van VBS De Duizendpoot

*Als je in Berlare woont en een kind hebt dat niet verbonden is aan een Berlaarse school, dan kan je kind de volledige dag terecht in IBO Overmere. Nogmaals: enkel in de gevallen van noodopvang, zoals hierboven geschetst.

Wat?

Het gemeentebestuur organiseert op drie locaties buitenschoolse kinderopvang. Kinderen verblijven er voor en/of na schooltijd in een huiselijke sfeer. Er is ruimte voor spel en ontspanning en de sociale ontwikkeling wordt er gestimuleerd.

Inschrijven

Contacteer de dienst vrije tijd.

Contact

dienst vrije tijd:
052 43 25 40
kinderopvang@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies