E-LOKET

Wat?

Met het gemeentelijk E-loket breng je een bezoek aan een gemeenteloket zonder je huis te verlaten!
Vraag hier online de gewenste formulieren op, vul ze in en klik op 'verzenden'. Zo heb je dan een officiële aanvraag ingediend bij onze gemeente.

Formulieren loket bevolking en burgerlijke stand

E-loket_logo CEVI

  • Bewijs van woonst, samenstelling gezin, inschrijven op adres, levensbewijs, nationaliteitsbewijs, historiek van de adressen, bewijs aangifte adreswijziging, historiek burgerlijke staat, bewijs aangifte vertrek naar buitenland, attest laatste wilsbeschikking, attest verklaring afstand van organen;
  • Documenten rond geboorte, erkenning, adoptie, huwelijk, echtscheiding en nationaliteit;

TIP!

  • Als je meerdere formulieren moet invullen, is het handig om je aan te melden. Dan moet je niet voor elk formulier je persoonlijke gegevens opnieuw invullen. Je hebt hiervoor wel een SmartCardlezer (EiD of Isabel) of federaal Token nodig.
  • Door een attest aan te vragen via 'mijn dossier' win je flink wat tijd. Er is immers geen tussenkomst van gemeente nodig. Je ontvangt onmiddellijk het digitale bestand met digitale handtekening van het rijksregister.

Opvolgen dossiers e-loket bevolking en burgerlijke stand

E-loket_logo CEVIRaadpleeg online de status van je aanvraag die je deed via het E-loket bevolking en burgerlijke stand. Je hebt hiervoor een SmartCardlezer (EiD of Isabel) of federaal Token nodig.

Volg hier je dossier op.

Formulieren loket notarisaanvragen

Bij de verkoop van een onroerend goed dient de verkoper te voldoen aan de informatieplicht. Deze informatie bestaat uit drie attesten: een uittreksel van het vergunningenregister, een uittreksel van het plannenregister en een document stedenbouwkundige inlichtingen.
Bij een digitale aanvraag wordt alle informatie gebundeld in één attest. Het digitaal attest vermeldt zoveel mogelijk informatie uit de beschikbare databanken. Na eindcontrole wordt het attest digitaal verstuurd naar de aanvrager. De afgeleverde attesten worden automatisch gearchiveerd op een server, toegankelijk voor zowel de aanvrager als de verstrekker.

Per kadastraal perceel kost een aanvraag via het E-loket 75,00 euro. Een aanvraag per brief kost 125,00 euro en per mail kost dit 100,00 euro voor de stedenbouwkundige informatie en de milieu-informatie.

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies