Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Alfons De Grauwelaan 49, 9290 Berlare

de heer De Smet Mathieu - mevrouw Mettepenningen Laura, hebben een aanvraag ingediend voor:

 •          verbouwen woning

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund.

Het dossier ligt ter inzage van 23 januari 2020 tot en met 22 februari 2020, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
 U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
 Meer info kan u vinden in de bijgevoegde bekendmaking. 

Marten D'Hoogestraat 7, 9290 Berlare

BVBA WONINGBOUW DE BACKER TONY, heeft een aanvraag ingediend voor:

 •          bouwen 2 woningen + carports

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund.

Het dossier ligt ter inzage van 23 januari 2020 tot en met 22 februari 2020, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
 U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
 Meer info kan u vinden in de bijgevoegde bekendmaking. 

Wakkebroekstraat 28, 9290 Berlare

de heer Verhulst Pieter - mevrouw De Cock Katrijn, hebben een aanvraag ingediend voor:

 •          nieuwbouw garage

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund.

Het dossier ligt ter inzage van 23 januari 2020 tot en met 22 februari 2020, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
 U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
 Meer info kan u vinden in de bijgevoegde bekendmaking.

Brielstraat 39, 9290 Berlare

de heer Geerinck Reinaart - NV KOUTERCAMPING, heeft een aanvraag ingediend voor:

 •          oprichten van constructies bij een kampeerverblijfpark

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund.

Het dossier ligt ter inzage van 23 januari 2020 tot en met 22 februari 2020, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
 U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
 Meer info kan u vinden in de bijgevoegde bekendmaking.

Kerkveld 6, 9290 Berlare

Vliebergh Marc, heeft een aanvraag ingediend voor:

 •          bouwen van een tuinhuis

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund.

Het dossier ligt ter inzage van 23 januari 2020 tot en met 22 februari 2020, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
 U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
 Meer info kan u vinden in de bijgevoegde bekendmaking.

Bunderstraat 8A, 9290 Berlare

Haentjens Mark, heeft een aanvraag ingediend voor:

 •          vervangen plastieken golfplaten door plat dak met lichtkoepels

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund.

Het dossier ligt ter inzage van 23 januari 2020 tot en met 22 februari 2020, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
 U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
 Meer info kan u vinden in de bijgevoegde bekendmaking.

Turfputstraat z/n,  Berlare

NV BEVA – INVEST, heeft een aanvraag ingediend voor:

 •          bouwen woongroep 6 ééngezinswoningen

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund.

Het dossier ligt ter inzage van 23 januari 2020 tot en met 22 februari 2020, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
 U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
 Meer info kan u vinden in de bijgevoegde bekendmaking.

Bekendmaking melding omgevingsproject

Aanvraag melding omgevingsproject ingediend door bvba DIWIS, voor een 

 •         bronbemaling, gelegen te Emiel Hertecantlaan 10, 9290 Berlare.

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding.

Het dossier ligt ter inzage van 23 januari 2020 tot en met 22 februari 2020, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
 U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
 Meer info kan u vinden in de bijgevoegde bekendmaking.

Bekendmaking melding omgevingsproject

Aanvraag melding omgevingsproject ingediend door Publicite Neon Eeckhout W., voor een 

 •          gespecialiseerd lichtreclamebedrijf, gelegen te Hogeweg 14, 9290 Berlare.

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding.

Het dossier ligt ter inzage van 23 januari 2020 tot en met 22 februari 2020, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
 U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
 Meer info kan u vinden in de bijgevoegde bekendmaking.

Grote Kouterstraat z/n, 9290 Berlare

 De Lustige Lijnvissers Schellebelle hebben een aanvraag ingediend voor:

 •        een boring voor een grondwaterwinning

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag geweigerd.

Het dossier ligt ter inzage van 23 januari 2020 tot en met 22 februari 2020, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Meer info kan u vinden  in de bekendmaking

Beukenlaan z/n, 9290 Berlare

de heer Goeman Frans - mevrouw Aelbrecht Hilda Martha  Jeanne, heeft een aanvraag ingediend voor:

 •          bijstelling verkavelingsvoorschriften en inplanting lot 20-21

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund.

Het dossier ligt ter inzage van 16 januari 2020 tot en met 15 februari 2020, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Meer info kan u vinden  in de bekendmaking. 

Kapellebergstraat 2, 9290 Berlare

Verstraeten Yvan - mevrouw Pauwels Ria, hebben een aanvraag ingediend voor:

 •          verkavelen in 2 loten

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund.

Het dossier ligt ter inzage van 16 januari 2020 tot en met 15 februari 2020, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Meer info kan u vinden  in de bekendmaking. 

Eikenlaan 12, 9290 Berlare

Vanderhaegen Edmond Arthur, heeft een aanvraag ingediend voor:

 •          plaatsen van een omheining

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund.

Het dossier ligt ter inzage van 16 januari 2020 tot en met 15 februari 2020, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Meer info kan u vinden  in de bekendmaking. 

Bollewerkstraat z.n., 9290 Berlare

Van den Bulcke Ulrik - BVBA STATUM bouw, heeft een aanvraag ingediend voor:

 •          oprichten 2 halfopen woningen - afwijking kroonlijsthoogte achterbouw

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund.

Het dossier ligt ter inzage van 16 januari 2020 tot en met 15 februari 2020, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Meer info kan u vinden  in de bekendmaking. 

Petrus Mijsstraat - 9290 Berlare

NV MATEXI PROJECTS heeft een aanvraag ingediend voor:

 •          bouwen 15 woningen en 15 carports

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund.

Het dossier ligt ter inzage van 16 januari 2020 tot en met 15 februari 2020, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Meer info kan u vinden  in de bekendmaking. 

Kruisstraat 12, 9290 Berlare

Aanvraag melding omgevingsproject ingediend door NV Algemene Bouwondernemingen Everaert-Cooreman

 •   voor het plaatsen torenkraan

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding.

Het dossier ligt ter inzage van 09 januari 2020 tot en met 08 februari 2020, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Meer info kan u vinden  in de bekendmaking. 

Bauteneirshof 3, 9290 Berlare

mevrouw Roelandt Angélique - de heer Dierinck Wouter, hebben een aanvraag ingediend voor:

 •          nieuwbouw woning

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund.

Het dossier ligt ter inzage van 09 januari 2020 tot en met 08 februari 2020, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Meer info kan u vinden  in de bekendmaking. 

Nieuwstraat 32, 9290 Berlare

de heer Bracke Gerrit Gustaaf, heeft een aanvraag ingediend voor:

 •          bouwen van een duo-woning na sloop bestaande woning

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund.

Het dossier ligt ter inzage van 09 januari 2020 tot en met 08 februari 2020, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Meer info kan u vinden  in de bekendmaking. 

Cleylandt 14, 9290 Berlare

Van Hecke Pascal, heeft een aanvraag ingediend voor:

 •          regularisatie aanleggen verharding en zwembad

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund.

Het dossier ligt ter inzage van 09 januari 2020 tot en met 08 februari 2020, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Meer info kan u vinden  in de bekendmaking. 

Goudberg 12, 9290 Berlare

Van Doorsselaere Jonas heeft een aanvraag ingediend voor:

 •          bouwen van een loods met woonst in HOB

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund.

Het dossier ligt ter inzage van 27 december 2019 tot en met 26 januari 2020, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Meer info kan u vinden  in de bekendmaking. 

Loereveldstraat 58,  9290 Berlare

Aanvraag melding omgevingsproject ingediend door Peter Van De Velde

 •         het plaatsen van een ondergrondse propaangastank

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van deze melding.

Het dossier ligt ter inzage van 27 december 2019 tot en met 26 januari 2020, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Meer info kan u vinden  in de bekendmaking. 

Emiel Hertecantlaan 45A/1,  9290 Berlare

Aanvraag melding omgevingsproject ingediend door KBC Bank

 •         het plaatsen van een warmtepomp

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van deze melding.

Het dossier ligt ter inzage van 27 december 2019 tot en met 26 januari 2020, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Meer info kan u vinden  in de bekendmaking. 

Bosstraat 34,  9290 Berlare

mevrouw Kindermans Annelies - de heer De Clercq Jonathan hebben een aanvraag ingediend voor:

 •          plaatsen veranda

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van deze melding.

Het dossier ligt ter inzage van 19 december 2019 tot en met 18 januari 2020, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Meer info kan u vinden  in de bekendmaking. 

Brielstraat 19, 9290 Berlare - Brielstraat 23, 9290 Berlare - Brielstraat 21, 9290 Berlare

de heer Verlaeckt Kevin - BVBA EDW invest, heeft een aanvraag ingediend voor:

 •  verbouwen villa tot B&B - bouwen appartementsgebouwen met in totaal 19 woongelegenheden - bouwen 8 woningen (open, halfopen en gesloten) - slopen bijgebouwen, verwijderen verharding en rooien bomen

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag geweigerd.

Het dossier ligt ter inzage van 19 december 2019 tot en met 18 januari 2020, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Meer info kan u vinden  in de bekendmaking. 

Bareldonkdreef 10, 9290 Berlare

mevrouw De Gend Simonne, heeft een aanvraag ingediend voor:

 •  een boring voor een waterwinning

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund.

Het dossier ligt ter inzage van 27 december 2019 tot en met 26 januari 2020, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Meer info kan u vinden  in de bekendmaking. 

Maanschijnlos zn, 9290 Berlare

Aanvraag melding omgevingsproject ingediend door Boone Patrick en Lammens Els

 •          een mestkelder

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding.

Het dossier ligt ter inzage van 27 december 2019 tot en met 26 januari 2020, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Meer info kan u vinden  in de bekendmaking. 

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies