Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Baron Tibbautstraat – Molenstraat

Gemeente Berlare heeft een aanvraag ingediend voor:

  • Herinirchting en heraanleggen Boerenkrijgpark, Baron Tibbautstraat – Molenstraat, 9290 Berlare.

Je kan de aanvraag inkijken van 2 tot en met 31 mei 2018 bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis of via het omgevingsloket (online).
Tijdens die periode kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (Dorp 22, 9290 Berlare) of via het omgevingsloket (online).

Maeneschijnstraat, Bookhamerstraat, Ooringstraat en Popaertstraatje

Engie Electrabel heeft een aanvraag ingediend voor:

  • Het oprichten van 4 windturbines, gelegen te Maeneschijnstraat, Bookhamerstraat, Ooringstraat en Popaertstraatje.

Je kan de volledige aanvraag inkijken van 26 april tot en met 25 mei 2018 bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis. Tijdens die periode kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (Dorp 22, 9290 Berlare) of via het omgevingsloket (online).

Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden.

Donklaan

De heer Louis Cooreman heeft een aanvraag ingediend voor:

  • Verkavelen in 4 loten (3 loten open bebouwing – 1 lot voor weg) te Donklaan, 9290 Berlare.

Je kan de aanvraag inkijken van 23 april tot en met 22 mei 2018 bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis of via het omgevingsloket (online).
Tijdens die periode kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (Dorp 22, 9290 Berlare) of via het omgevingsloket (online).

Kamershoek 95

De heer en mevrouw Willem Van den Bulcke en Céline Van Roosbroeck hebben een aanvraag ingediend voor:

  • slopen stalling – herbouwen bergloods – regularisatie zwembad, Kamershoek 95, 9290 Berlare.

Je kan de aanvraag inkijken van 16 april tot en met 15 mei 2018 bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis of via het omgevingsloket (online).
Tijdens die periode kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (Dorp 22, 9290 Berlare) of via het omgevingsloket (online).

Bollewerkstraat

De heer Jef Wilmsen (Broekstraat 42A, 9290 Berlare) heeft een aanvraag ingediend voor:

  • bijstelling van een verkaveling: wijzigen van de functie, oriëntatie en bouwzone te Bollewerkstraat (tussen 51 en 59), 9290 Berlare.

Je kan de aanvraag inkijken van 5 april tot en met 4 mei 2018 bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis of via het omgevingsloket (online).
Tijdens die periode kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (Dorp 22, 9290 Berlare) of via het omgevingsloket (online).

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies