Activiteiten & evenementen

Fase 4 van de afbouw vanaf 1 juli 2020:

Je kan je vrij verplaatsen binnen het Belgische grondgebied maar er wordt nog steeds een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van solidariteit van elke burger om alle gezondheidsaanbevelingen op te volgen.
Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, sportieve, toeristische en recreatieve aard kunnen hernemen zoals hieronder verder toegelicht. 
Samenscholingen van meer dan 15 personen blijven echter verboden tot minstens 31 augustus 2020 behoudens de uitzonderingen geformuleerd in de FAQ.

Evenementen

In deze fase van de exitstrategie zijn evenementen opnieuw toegelaten onder strikte voorwaarden.
De voorwaarden hangen van van de locatie, de aard van de activiteit en het aantal aanwezigen. 

Voor alle evenementen geldt een capaciteitslimiet:
 

 • 200 personen binnen (400 personen vanaf 1 augustus 2020);
 • 400 personen buiten (800 personen vanaf 1 augustus 2020).

Om de verdere verspreiding van het virus te beperken moet elk evenement bepaalde regels volgen. 

Voor evenementen op de openbare weg:

Voor evenementen van meer dan 200 personen niet de openbare weg:

Voor evenementen tot 200 personen niet op de openbare weg 

Voor evenementen tot 200 personen niet op de openbare weg en waarvoor geen protocol van toepassing is, dienen deze minimale regels te worden gerespecteerd.

 • Je informeert de deelnemers en medewerkers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt je medewerkers een passende opleiding;
 • Je garandeert een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
 • Maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
 • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 • Je stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van deelnemers en medewerkers;
 • Je neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de locatie en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • Je zorgt voor een goede verluchting van de locatie;
 • Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat deelnemers en medewerkers een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.
 • Evenementen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.


OPGELET!

 • Een positief resultaat van de CERM geeft enkel een indicatie en is dus geen automatische toestemming. Gemeente Berlare neemt de resultaten op in de multidisciplinaire risicoanalyse voor het nemen van de toelatingsbeslissing. 
 • Vergeet niet dat de normale regels voor het organiseren van evenementen in gemeente Berlare van kracht blijven. Voor sommige van deze evenementen waarvoor een CERM-evaluatie niet verplicht is, heb je wel nog een voorafgaande toelating van het college van burgemeester en schepenen nodig. Die vraag je aan via het evenementenloket

Vragen?
Heb je vragen of en hoe jouw evenement corona-proof kan verlopen? Neem contact met de dienst citymarketing op citymarketing@berlare.be of 052 43 25 61.

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies