Activiteiten & evenementen

Evenementen en groepsactiviteiten zijn in de huidige epidemiologische situatie niet of beperkt toegestaan. Je kan de huidige regels nalezen op www.info-coronavirus.be/nl/faq/
Het Overlegcomité werkt in samenwerking met diverse sectoren (evenementen, cultuur, toerisme,...) aan een stappenplan om deze zomer bepaalde evenementen en activiteiten mogelijk te maken op een veilige manier.

Organisatoren die een evenement plannen of een activiteit die een toelating vereist, dienen hun aanvraag in 2 stappen in:

  1. Surf naar www.covideventriskmodel.be en vul de COVID Event Scan in om je evenement te scannen op het COVID-veiligheidsrisico. Na je scan kan je het resultaat met een kleurcode (groen = GO of rood = NO GO) downloaden die de veiligheidsrisico’s uitdrukt. Je hebt dit CERM-rapport nodig bij stap 2 van jouw aanvraag.
    • Neem als hulpmiddel ook het Covid Event Protocol door.
    • Het behalen van een groen CERM-label betekent niet dat je event zeker kan doorgaan. De finale beslissingsbevoegdheid ligt altijd bij de lokale overheden en hangt ook af van, al dan niet tijdelijke, beslissingen en maatregelen die zijn genomen op lokaal, provinciaal of federaal niveau.
  2. Vul jouw aanvraag in het Eagle Evenementenloket in en laad daarbij volgende documenten op bij je aanvraag:
    • het CERM-rapport van stap 1
    • een inplantingsplan van de eventsite (voor kleine activiteiten kan de schets in Eagle volstaan)

In functie van het type evenement meldt de CERM ook welke bijkomende veiligheidsplannen je als organisator moet maken. Deze veiligheidsplannen moet je niet automatisch bij de aanvraag meesturen, maar moet je ter aanvulling van je dossier wel kunnen voorleggen als de adviserende diensten je hierom vragen. 

Afhandeling
Bij positief advies van de bevoegde diensten en na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, ontvang je een officiële toelating onder voorbehoud van wijzinging van de corona-maatregelen op het moment van het evenement. 

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies