Activiteiten & evenementen

Evenementen en groepsactiviteiten zijn in de huidige epidemiologische situatie in sommige gevallen onderworpen aan een bijkomende toelating of specifieke voorwaarden. 

Regels voor kleine evenementen: 

 • Tot en met 30 september 2021, kunnen evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen doorgaan zonder specifieke maatregelen, wanneer het aantal aanwezigen minder is dan 200 personen binnen of 400 personen buiten. Voor deze activiteiten is geen CERM of CIRM nodig.
 • Vanaf 1 oktober 2021 is een CERM of CIRM niet nodig wanneer het aantal aanwezigen minder is dan 500 personen binnen of 750 personen buiten. 

De social distancing regels en de mondmaskerplicht dienen niet gerespecteerd te worden, dansfeesten zijn toegelaten. De minimale horecaregels moeten worden toegepast bij deze evenementen. De specifieke horecaregels met betrekking tot het professioneel uitoefenen van horeca activiteiten tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen zijn niet van toepassing. De minimale regels en de protocollen van toepassing op inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector, zoals toegelicht op www.info-coronvirus.be/faq onder hoofdstuk “Openbaar leven”, gelden voor het overige.
Het gebruik van het Covid Safe Ticket is NIET mogelijk voor dit type kleine evenementen.

Regels voor grote evenementen zonder Covid Safe Ticket:

Als er geen toepassing gemaakt wordt van het CST (Covid Safe Ticket), gelden onderstaande regels voor evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die:

 • binnen worden georganiseerd voor een publiek tussen 200 personen (vanaf 1 oktober 500 personen) en 3000 personen
 • buiten worden georganiseerd voor een publiek tussen 400 personen (vanaf 1 oktober 750 personen) en 5000 personen

Deze evenementen dienen volgende regels te respecteren:

 • De regels van social distancing;
 • Bezoekers dragen een mondmasker of elk alternatief in stof, behalve op evenementen buiten, voor zover het publiek verplicht is te blijven zitten en dit zolang de persoon zit;
 • Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen dienen de striktere horeca regels zoals hierboven beschreven in het deel “Horeca” gerespecteerd te worden (mondmaskerplicht, acht personen per tafel, enkel zitplaatsen, …);
 • In de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector dienen de regels zoals vermeld onder hoofdstuk “Openbaar leven” op https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ gerespecteerd te worden (informatie over de geldende preventiemaatregelen, mondmasker, handhygiëne,…;
 • Je hebt voorafgaande toelating van de lokale overheid nodig na indienen van het CERM, en desgevallend het CIRM.
 • In geval van compartimentering van het publiek kunnen de maximale aantallen bedoeld in het eerste en tweede lid worden overschreden, mits naleving van de volgende minimale regels en de toepasselijke protocollen:
  • 1° er is geen vermenging mogelijk van het publiek aanwezig in de verschillende compartimenten, voor, tijdens en na de activiteit;
  • 2° er wordt per compartiment een aparte in- en uitgang en sanitaire infrastructuur voorzien;
  • 3° de capaciteit van één compartiment is niet hoger dan het maximum aantal personen toegelaten zoals hierboven beschreven;
  • 4° de capaciteit van alle compartimenten samen bedraagt niet meer dan één derde van de totale capaciteit van de infrastructuur.

Bovenstaande regels zijn niet van toepassing als je als organisator ervoor kiest om het Covid Safe Ticket te gebruiken.

Massa-evenementen met Covid Safe Ticket:

Specifieke informatie over massa-evenementen lees je op https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/.

CERM of CIRM nodig?

Organisatoren die een evenement of een activiteit plannen die wel een CERM of CIRM toelating vereist, dienen hun aanvraag in 2 stappen in:

 1. Surf naar www.covideventriskmodel.be en vul de COVID Event Scan in om je evenement te scannen op het COVID-veiligheidsrisico. Na je scan kan je het resultaat met een kleurcode (groen = GO of rood = NO GO) downloaden die de veiligheidsrisico’s uitdrukt. Je hebt dit CERM-rapport nodig bij stap 2 van jouw aanvraag.
  • Neem als hulpmiddel ook het Covid Event Protocol door.
  • Het behalen van een groen CERM-label betekent niet dat je event zeker kan doorgaan. De finale beslissingsbevoegdheid ligt altijd bij de lokale overheden en hangt ook af van, al dan niet tijdelijke, beslissingen en maatregelen die zijn genomen op lokaal, provinciaal of federaal niveau.
 2. Vul jouw aanvraag in het Eagle Evenementenloket in en laad daarbij volgende documenten op bij je aanvraag:
  • het CERM-rapport van stap 1
  • een inplantingsplan van de eventsite (voor kleine activiteiten kan de schets in Eagle volstaan)

In functie van het type evenement meldt de CERM ook welke bijkomende veiligheidsplannen je als organisator moet maken. Deze veiligheidsplannen moet je niet automatisch bij de aanvraag meesturen, maar moet je ter aanvulling van je dossier wel kunnen voorleggen als de adviserende diensten je hierom vragen. 

Indien het publiek minder dan 200 personen binnen of minder dan 400 personen buiten bedraagt, is er vanaf 30 juli 2021 geen toelating van het gemeentebestuur nodig, noch is een CIRM/CERM vereist. Uiteraard blijven de regels voor andere vereiste voorafgaande vergunningen (bijvoorbeeld geluidsvergunning, drankvergunning,...) wel van toepassing. 

Afhandeling
Bij positief advies van de bevoegde diensten en na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, ontvang je een officiële toelating onder voorbehoud van wijzinging van de corona-maatregelen op het moment van het evenement. 

Je kan de huidige regels nalezen op www.info-coronavirus.be/nl/faq/

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies