Klein verlet voor vaccinatie werknemers

De vaccinatiemachine draait op volle toeren. Ook de actieve beroepsbevolking wordt uitgenodigd voor een prik, en dat heeft zijn impact op de werkvloer. 

Om de vaccinatiegraad van minstens 70% en de daarbij horende groepsimmuniteit te behalen, is het belangrijk dat iedereen zo snel als mogelijk de kans krijgt om zich te laten vaccineren. Voor jou als werkgever is het een voordeel als je personeel snel gevaccineerd kan worden

Om de vaccinatie zoveel mogelijk aan te moedigen, heeft de federale regering een wet goedgekeurd die een recht op klein verlet toekent aan werknemers die zich tijdens hun werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus. Dit betekent dat jouw werknemer - zonder loonverlies - van het werk mag afwezig zijn, wanneer hij zich tijdens de uren laat vaccineren tegen het coronavirus. 

Misschien zit je als werkgever nog met vragen over deze nieuwe wet. We sommen de belangrijkste elementen hieronder voor je op:

  • De wet geldt voor al jouw werknemers die gebonden zijn aan een arbeidsovereenkomst. Dus ook jobstudenten, telewerkers en uitzendkrachten vallen onder deze wet.
  • Het klein verlet geldt alleen voor de tijd die wordt doorgebracht in het vaccinatiecentrum én de tijd die nodig is om zich van en naar dat centrum te verplaatsen. Het is dus geen verlofdag en mag enkel gebruikt worden om het vaccin te halen.
  • Wil je werknemer gebruik maken van het klein verlet, dan moet hij jou zijn afwezigheid vooraf melden. De wet legt hiervoor geen minimumtermijn op. Werknemers die op een reservelijst staan en tijdens de werkuren worden opgeroepen kunnen dus ook gebruik maken van het klein verlet. Uiteraard in overleg en goede verstandhouding met de werkgever.
  • Alleen wanneer jij als werkgever het specifiek vraagt, moet de werknemer bewijzen dat hij zijn recht op klein verlet heeft gebruikt om zich te laten vaccineren. Dat kan met een afspraakbevestiging of uitnodiging tot vaccinatie waarop het tijdstip en de locatie vermeld staan. Deze documenten kan je als werkgever enkel inkijken, je kan ze niet bewaren of kopiëren.
  • Als jouw werknemer ten gevolge van de vaccinatie ziek zou worden, dan gelden de gewone regels inzake arbeidsongeschiktheid en gewaarborgd loon.

Meer info

Meer informatie over deze nieuwe wet vind je op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies