Wettelijk samenwonen

Wat?

Wettelijk samenwonen is een toestand waarbij twee personen verklaren samen te wonen. Ze hebben dat verklaard bij de Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.
Bij deze vorm van samenwoonst hebben de partners de plicht bij te dragen in de lasten van de samenwoonst naargelang zijn/haar mogelijkheden. Zij genieten tevens van een zekere wettelijke bescherming van:

  • de gezamenlijke woonst;
  • de gezinslasten;
  • de eigendom van goederen.

De wettelijke samenwoonst wordt opgenomen in het bevolkingsregister.
Je krijgt bij het ondertekenen van de verklaring een ontvangstbewijs. Dit bewijst dat er ooit een verklaring van wettelijke samenwoonst ondertekend is, maar niet of het ondertussen al dan niet ontbonden is.
Indien een notaris vooraf een samenlevingscontract afsloot, kan je dit in de verklaring laten opnemen.

Waar aanvragen?

Meer info

Voorwaarden

  • Beide partijen zijn minstens 18 jaar en zijn rechtsbekwaam;
  • Beide partijen zijn ongehuwd en niet gebonden aan een ander contract van wettelijk samenwonen.

Einde
De wettelijke samenwoonst eindigt wanneer:

  • Eén van de partners overlijdt;
  • Eén van de partners huwt;
  • Bij opzegging ervan door onderlinge toestemming;
  • Bij eenzijdige opzegging door één van de partijen. In dit geval moet de partner, die de verklaring aflegt, de kosten dragen van de bekendmaking van de verklaring aan de andere partner via deurwaardersexploot.  

Contact

dienst burgerlijke stand:
052 43 25 10
bevolking@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies