Adoptieakte

Wat?

Adoptie of aanneming is een juridische maatregel waarbij een band van vader- of moederschap ontstaat door 'aanneming' van een persoon (geadopteerde) door een andere persoon (adoptant). Er wordt dus een fictieve afstammingsband gecreëerd die niet steunt op bloedverwantschap.
De tussenkomst van de dienst burgerlijke stand beperkt zich tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten van de burgerlijke stand (bijv. geboorteakte).

Meer info

Binnenlandse adoptie
De vrederechter van de woonplaats van de adoptant of een notaris stelt de adoptieakte op.
De collega‘s van de dienst burgerlijke stand schrijven het homologatievonnis of –arrest over en passen de akten aan. De rechtbank stuurt de nodige documenten rechtstreeks naar de burgerlijke stand. Hiervoor moet je zelf geen stappen ondernemen.
Buitenlandse adoptie
Een buitenlandse adoptie moet je in België eerst laten registreren bij de Centrale Federale Autoriteit. Daarna kan je de adoptiebeslissing op de burgerlijke stand van je woonplaats laten overschrijven. Zeer belangrijk is dat je ook de geboorteakte van het kind laat overschrijven.
Voor de registratie door de Federale Centrale Autoriteit kan je je wenden tot:
Federale Overheidsdienst Justitie
Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden
Federale Centrale Autoriteit - dienst internationale adoptie
Waterloolaan 15
1000 Brussel
02 542 75 81

Afschriften van de aktes kan je bekomen op de burgerlijke stand.

Contact

dienst burgerlijke stand:
052 43 25 10
bevolking@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies