Kinderopvang (IBO)

Wat?

Het gemeentebestuur organiseert op drie locaties buitenschoolse kinderopvang. Kinderen verblijven er voor en/of na schooltijd in een huiselijke sfeer. Er is ruimte voor spel en ontspanning en de sociale ontwikkeling wordt er gestimuleerd.

Inschrijven zomervakantie 2020

Inschrijven voor de zomerwerking (juli en augustus) van de gemeentelijke kinderopvang kan vanaf woensdag 3 juni 2020 om 9 uur via het online inschrijfsysteem.


Om de contactbubbels zo veel mogelijk gescheiden te houden, is de kinderopvang er die periode in eerste instantie enkel voor kleuters (geboortejaren 2014-2017) en voorzien we voor hen geen sportkampen of speelplein. 

In de week van 13 juli en 20 juli is er geen sportkamp of speelplein en zijn ook kinderen van de lagere school welkom in de kinderopvang, hetzij in een aparte contactbubbel.

Organisatie buitenschoolse kinderopvang vanaf dinsdag 2 juni 2020 tot en met vrijdag 5 juni 2020

Contacteer de dienst vrije tijd of de school van je kind voor meer info.

Een geleidelijke en veilige heropstart van het kleuter- en basisonderwijs, als onderdeel van de zogenaamde exitstrategie voor de coronacrisis, zorgt voor heel wat organisatorische uitdagingen bij de scholen en initiatieven buitenschoolse kinderopvang.
Er is de voorbije dagen geregeld overleg gepleegd tussen het gemeentebestuur, alle Berlaarse scholen en de buitenschoolse kinderopvang (IBO) om de Vlaamse en federale richtlijnen lokaal te vertalen in een gezamenlijke aanpak met betrekking tot de noodopvang van kinderen die nog niet naar school kunnen.

Vanaf dinsdag 2 juni start een nieuwe fase waarbij alle kinderen tot 12 jaar volledig of gedeeltelijk opnieuw naar school kunnen.

Voor alle Berlaarse scholen betekent dat concreet het volgende:

 • Leerlingen van elke Berlaarse school kunnen op een niet-lesdag voorschools, naschools en tijdens de gebruikelijke schooluren terecht in de drie gemeentelijke opvanglocaties. Ook op woensdagnamiddag.
  • Uitzondering: gemeenteschool Uitbergen organiseert voor haar lagere schoolkinderen zelf noodopvang op woensdagvoormiddag.
 • Alle lagere schoolkinderen van VBS Sint-Jozef, VBS De Duizendpoot en gemeenteschool Uitbergen kunnen op een lesdag voorschools en naschools terecht in respectievelijk IBO Overmere, IBO Berlare en IBO Uitbergen. De lagere schoolkinderen van basisschool Ten Berge en VBS De Kleurenboog kunnen op een lesdag op school zelf terecht voor- en naschools.
 • Alle kleuters van elke Berlaarse school mogen opnieuw voltijds naar school. Kleuters van VBS Sint-Jozef en gemeenteschool Uitbergen kunnen voorschools en naschools terecht in respectievelijk IBO Overmere en IBO Uitbergen. De lagere schoolkinderen van basisschool Ten Berge, VBS De Duizendpoot en VBS De Kleurenboog kunnen op een lesdag op school zelf terecht voor- en naschools.

We verbinden onze scholen aan een vaste gemeentelijke kinderopvanglocatie:

 • Kinderen van VBS De Duizendpoot en basisschool Ten Berge: IBO Berlare;
 • Kinderen van VBS Sint-Jozef en VBS De Kleurenboog: IBO Overmere;
 • Kinderen van gemeenteschool Uitbergen: IBO Uitbergen.

In elke opvanglocatie zullen we twee contactbubbels hanteren: een bubbel kleuters en een bubbel lagere schoolkinderen.

De opvangtijden zijn deze van de gewoonlijke vakantiewerking in de buitenschoolse kinderopvang. Dat betekent dat je kind welkom is vanaf 7 uur ’s morgens tot maximaal 18.30 uur. Uiteraard kies je nog steeds zelf op welk moment van de dag je je kind brengt, in overeenstemming met je werkuren.

Het gemeentebestuur heeft beslist de noodopvang voor kleuters in onze drie kinderopvanglocaties gratis aan te bieden tot en met 5 juni 2020. 
Maar voor een goed begrip: het gaat enkel om noodopvang voor wie gebruik wil maken van onze dienst op een niet-lesdag. Dat betekent dat attestering van de werkgever noodzakelijk blijft. Een werkgeversattest vermeldt duidelijk dat de persoon in kwestie tewerkgesteld is tijdens de huidige Covid-19-maatregelen. Dat betekent concreet het volgende:

 • Voor een alleenstaande: één werkgeversattest volstaat;
 • Voor samenwonende partners: twee werkgeversattesten zijn noodzakelijk, waarbij één attest uitdrukkelijk moet vermelden dat één van de partners buitenshuis werkt.

Daarnaast is de noodopvang ook ter beschikking voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Dit kan na voorafgaand overleg met de medewerkers van het IBO.

Veiligheidsrichtlijnen voor ouders in het IBO

 • Ouders mogen de buitenterreinen van het IBO betreden en respecteren de maatregelen omtrent social distancing; het dragen van een mond- en neusmasker is aangeraden;
 • Ouders blijven op veilige afstand aan de deur wachten; de IBO-begeleiding brengt jouw kind naar buiten;
 • Enkel indien dit noodzakelijk is mogen ouders de locatie betreden; hiervoor is het dragen van een mond- en neusmasker verplicht.

Wanneer inschrijven?

Heeft je schoolgaande kleuter of lagere schoolkind al een dossier bij IBO?

 • Ja
  • Prima. Je kind is welkom na inschrijving via ons online inschrijfsysteem.
 • Nee

Al deze maatregelen kunnen dagelijks of wekelijks wijzigen afhankelijk van Vlaamse en federale richtlijnen. De meest recente richtlijnen en afspraken lees je steeds hier.

Contact

dienst vrije tijd:
052 43 25 40
kinderopvang@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies