Negatieve wilsverklaring

Wat?

Een arts moet steeds jouw toestemming hebben om een behandeling op te starten.  Je kan behandelingen ook weigeren, zelfs indien je niet meer in staat bent het zelf te vragen.  Je kunt hiervoor een 'negatieve' wilsverklaring opstellen (vroeger ook 'levenstestament' genoemd).  Hiermee leg je vast welke onderzoeken of behandelingen je niet meer wenst wanneer je het zelf niet meer kan vragen (wilsonbekwaamheid): bij coma, dementie, verwardheid of hersentumor, … Het kan hier gaan om het weigeren van kunstmatig toedienen van voeding en vocht, reanimatie, kunstmatige beademing, antibiotica, CT-scan, NMR-onderzoek, …

Hoe?

  • De negatieve wilsverklaring wordt voorafgaand opgesteld en is onbeperkt geldig, tenzij je ze herroept.
  • Het opstellen van de negatieve wilsverklaring gebeurt best in aanwezigheid van een arts, zodat er geen discussie is over de wilsbekwaamheid.
  • Je bewaart de negatieve wilsverklaring zelf en je geeft één exemplaar aan je vertrouwenspersoon en aan je behandelde (huis)arts voor in je patiëntendossier.

Contact

dienst burgerlijke stand:
052 43 25 10
bevolking@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies