Aanvraag omgevingsvergunning

Kamershoek 95

De heer en mevrouw Willem Van den Bulcke en Céline Van Roosbroeck hebben een aanvraag ingediend voor:

  • slopen stalling – herbouwen bergloods – regularisatie zwembad, Kamershoek 95, 9290 Berlare.

Je kan de aanvraag inkijken van 16 april tot en met 15 mei 2018 bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis of via het omgevingsloket (online).
Tijdens die periode kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (Dorp 22, 9290 Berlare) of via het omgevingsloket (online).

Bollewerkstraat

De heer Jef Wilmsen (Broekstraat 42A, 9290 Berlare) heeft een aanvraag ingediend voor:

  • bijstelling van een verkaveling: wijzigen van de functie, oriëntatie en bouwzone te Bollewerkstraat (tussen 51 en 59), 9290 Berlare.

Je kan de aanvraag inkijken van 5 april tot en met 4 mei 2018 bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis of via het omgevingsloket (online).
Tijdens die periode kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (Dorp 22, 9290 Berlare) of via het omgevingsloket (online).

Donklaan 125 (Festivalhal)

Gemeente Berlare (Dorp 22, 9290 Berlare) heeft een melding verricht voor:

  • het afspelen van elektronisch versterkte muziek tot 95 dB(A) LAeq 15 min.

Je kan de aanvraag inkijken van 29 maart tot en met 27 april 2018 bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis.

Tijdens die periode kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (Dorp 22, 9290 Berlare) of via het omgevingsloket (online).

Vennewegel 1

Bvba Heirman & Zoon (Vennewegel 1, 9290 Berlare) heeft een melding verricht voor:

  • het hernieuwen van de vergunning voor een schrijnwerkerij.

Je kan de aanvraag inkijken van 22 maart tot en met 20 april 2018 bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis.

Tijdens die periode kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (Dorp 22, 9290 Berlare) of via het omgevingsloket (online).

Dorp (tegenover nummer 17)

Emeric D’hollander bvba (Lekestraat 17, 9190 Lokeren) heeft een melding verricht voor:

  • een bronbemaling voor de aanleg van een ondergrondse glasbol ter hoogte van het Brielplein tegenover Dorp 17.

Je kan de aanvraag inkijken van 22 maart tot en met 20 april 2018 bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis.

Tijdens die periode kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (Dorp 22, 9290 Berlare) of via het omgevingsloket (online).

Kerkstraat 114

De heer Jan D’heer (Kerkstraat 114, 9290 Berlare) heeft een aanvraag ingediend voor:

  • de uitbreiding van een reeds vergund melkveebedrijf.

Je kan de aanvraag inkijken van 15 maart tot en met 13 april 2018 bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis.

Tijdens die periode kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (Dorp 22, 9290 Berlare) of via het omgevingsloket (online).

Veerstraat 62

De heer Bart Van Hecke (Veerstraat 71, 9290 Berlare) heeft een aanvraag ingediend voor:

  • de bouw van een handelsruimte met wooneenheid te Veerstraat 62, 9290 Berlare.

Je kan de aanvraag inkijken van 23 februari tot en met 25 maart 2018 bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis. 

Tijdens die periode kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (Dorp 22, 9290 Berlare) of via het omgevingsloket (online).

Kerkstraat 117

De heer Yannick Hillermans (Kerkstraat 117, 9290 Berlare) heeft een melding verricht voor:

  • een bronbemaling voor het verwezenlijken van een kelder.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9/03/2018 akte genomen van de melding
Deze melding met bijhorende plannen kunt u komen inkijken bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis (dorp 22, 9290 Berlare).
U kunt een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename. Dit beroep dient u binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 13/03/2018.
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies