Natuurinrichtingsproject Berlare Broek-Donkmeer

Wat?

Het natuurinrichtingsproject Berlare Broek-Donkmeer wil gebieden optimaal inrichten met het oog op het behoud, het herstel, het beheer en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu. De Vlaamse minister van leefmilieu heeft het natuurinrichtingsproject Berlare Broek-Donkmeer ingesteld op 28 mei 2014. Het rapport over het onderzoek naar de haalbaarheid was bedoeld als onderbouwing van de beslissing van de minister over de instelling van het natuurinrichtingsproject. Met de instelling van het natuurinrichtingsproject Berlare Broek-Donkmeer maakt de Vlaamse overheid financiële middelen vrij om een uitgebreid natuurherstel uit te voeren, en zet ze de schouders onder het versterken en herstellen van een uniek ‘laagveenecosysteem’ in de oude Scheldearm. Door deze grootschalige inrichtingswerken krijgen de Berlaarse natuurgebieden een heuse facelift en kan een geschikt milieu voor plant en dier ontstaan. De eerste realisatie wordt verwacht in 2018.
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het natuurinrichtingsproject.

Hemelse Rij

In juli 2018 starten in het gebied Hemelse Rij de werken in kader van het Natuurinrichtingsproject Berlare Broek-Donkmeer. Het gaat hier om een eerste uitvoering in een lange rij.
De Hemelse Rij is een natuurgebied gelegen tussen het Donkmeer en de Schelde (omgeving Scheve Villa). Dit gebied wordt ingericht als paaiplaats en opgroeiplaats voor jonge vissen (fungeert als kraamkamer). Hiervoor is doorstromend water met diepere en ondiepere oevers nodig, met voldoende zuurstof en zonnige plekken in de grachten. Met de aanleg van vispassages en het inrichten van paaiplaatsen wil het natuurinrichtinsproject de vissen betere ontwikkelingskansen bieden.
Voor deze werken wordt in de omgeving Donklaan-Scheve Villa en Nieuwdonk een tijdelijke snelheidsbeperking van 30 km/u ingesteld.

Eendenkooi

De aaidierenweide op de grens met recreatiedomein Nieuwdonk is in de zomer van 2018 in gebruik genomen. In 2019 volgt de langverwachte aanpak van de rest van de site. 
Het einddoel: een Eendenkooi waar de natuur zich ten volle kan ontwikkelen, maar waar ook van alles te beleven valt, vooral voor jonge kinderen. Zo zullen de oude dierenverblijven plaats maken voor natuurontwikkeling en speelnatuur. Er komt ook een picknickplaats, een wilgentunnel, een vogelkijkhut, allerhande brugjes over het water en een pad door het natte gedeelte van het bos. Enkel de gerestaureerde kooi zelf blijft behouden. Deze blijft, net als de aaidierenweide, ook tijdens de werken steeds toegankelijk

Meer info

Contact

dienst openbare werken:
052 43 25 30
openbarewerken@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies