Conformiteitsattest

Wat?

Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen.
Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat jouw woning aan de minimale woningkwaliteitsnormen voldoet, zoals dit in de Vlaamse Codex Wonen is vastgelegd. Een erkend woningcontroleur, aangesteld door het college van burgemeester en schepenen inspecteert de huurwoning op woonkwaliteit.

Hoe aanvragen?

Doe voor je het conformiteitsattest aanvraagt een zelf-check. Zo kan je de nodige werken (laten) uitvoeren voor het onderzoek.

Kostprijs

De aanvraag van het conformiteitsattest kost 90,00 euro voor een zelfstandige woning. Het belastingreglement kan U hier raadplegen.
Na het indienen van het aanvraagformulier ontvangt U een ontvangstbevestiging en een factuur. Na ontvangst van de betaling zal de woningcontroleur contact opnemen om een conformiteitscontrole uit te voeren.

Dossierbehandeling
Een erkend woningcontroleur inspecteert de woning en maakt een technisch verslag op. De burgemeester neemt binnen de 60 dagen een beslissing aan de hand van dat technisch verslag. In het verslag zal je eventuele gebreken terugvinden.
Deze gebreken kunnen ondergebracht worden in 3 categorieën:

  • Categorie 1: lichte gebreken
  • Categorie 2: ernstige gebreken, maar zonder direct gevaar voor de gezondheid of veiligheid
  • Categorie 3: ernstige gebreken met mensonwaardige levensomstandigheden

Zeven gebreken van categorie 1 vormen een gebrek van categorie 2.

Als de burgemeester het conformiteitsattest weigert of na 60 dagen geen beslissing heeft genomen, dan kan je een conformiteitsattest aanvragen bij de afdeling Woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen. Je hebt hiervoor 30 dagen tijd (vanaf de weigering van het conformiteitsattest of vanaf het einde van de beslissingstermijn van de burgemeester).

Geldigheidsduur

Het attest blijft 10 jaar geldig, maar in sommige gevallen wordt dit beperkt tot 5 jaar. Bij een gunstig verslag met maximum 3 gebreken van categorie I reikt de burgemeester een conformiteitsattest uit voor 10 jaar. Met 4-6 gebreken van categorie 1 of vochtproblemen van categorie 1 is het attest 5 jaar geldig.

Voordelen

Het conformiteitsattest biedt garanties, zowel aan de huurder als aan de eigenaar.

  • De huurder kan erop vertrouwen dat hij een veilige woning met basiskwaliteit huurt. Een kandidaat huurder krijgt met het conformiteitsattest ook de garantie dat de woning geschikt is om in te wonen en dat het geen energieverslindende woning is.
  • De eigenaar heeft een juridisch bewijs dat zijn pand voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen op het ogenblik van de afgifte van het conformiteitsattest.

Bij de zoektocht naar een huurder kan de eigenaar/verhuurder het attest als troef uitspelen en ermee aantonen dat de woning voldoet aan de minimale veiligheids- en kwaliteitseisen.

Aanvragen

Download hier het aanvraagformulier en bezorg het via een van onderstaande opties:

  • Aangetekend t.a.v. dienst vergunningen, Dorp 22, 9290 Berlare
  • Persoonlijk in het woon-en energieloket, na afspraak via 052 43 25 15
  • Per mail met onderwerp ‘aanvraag conformiteitsattest’ naar vergunningen@berlare.be

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies