Afkoppelingspremie voor scheiden van afval- en regenwater

Wat?

Als je een private eigendom hebt, ben je voortaan verplicht (Vlaamse en Europese maatregelen) om je regenwater en afvalwater gescheiden op te vangen en af te voeren van zodra de openbare riolering gesplitst wordt. Gemeente Berlare staat je bij met goede raad van een extern expert en een subsidie tot 750,00 euro. Deze is cumuleerbaar met de subsidie voor hemelwaterputten en infilatratievoorzieningen (250,00 euro).

Procedure

 1. Bewoners van straten met concrete rioleringsplannen krijgen een brief van het gemeentebestuur in de bus: uitnodiging tot infovergadering en contactgegevens van extern afkoppelingsdeskundige.
  • Maak een afspraak met de afkoppelingsdeskundige. Hij werkt samen met jou een voorstel uit om zo goedkoop en efficiënt mogelijk de afvoer van regen- en afvalwater te splitsen;
  • Je voert de werken uit (zelf of aannemer);
  • Als de werken zijn uitgevoerd, dan dient de installatie gekeurd te worden. Hiervoor kan je terecht bij Vlario;
  • Opgelet, de premie is slechts geldig tot drie maand na de afwerking van de riolerings- en wegeniswerken.
 2. Wacht niet af tot er concrete openbare werken worden aangekondigd. Vroeg of laat is ook jouw straat aan de beurt en dan moet je toch overschakelen. Als je bijvoorbeeld je oprit, terras of tuin gaat aanleggen, is het een goed idee om meteen de afkoppeling volgens de huidige regelgeving te voorzien. Als je dergelijke werken plant, neem dan op voorhand contact op met de dienst vergunningen, die een afspraak met een afkoppelingsdeskundige voor je maakt.

Hoe aanvragen?

Aanvraagformulier invullen en bezorgen, samen met het uitvoeringsplan van de uitgevoerde werken (verslag afkoppelingsdeskundige), een keuringsattest van Vlario en de facturen van de aannemer en/of aankoop van materialen, op de dienst vergunningen, Dorp 22.

Belasting

Belasting (750 euro het eerste jaar, 1.000 euro het tweede, 1.250 het derde, enz...) is van toepassing indien:

 1. De aansluiting van het afvalwater in strijd is met de geldende milieuvoorwaarden;
 2. Huishoudelijk afvalwater wordt geloosd in het gedeelte van de privéwaterafvoer dat bestemd is voor de afvoer van hemelwater;
 3. Hemelwater wordt geloosd in het gedeelte van de privéwaterafvoer dat bestemd is voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater;
 4. Als de Vlario-keuring niet conform is. 

Meer info

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies