Zelf iets organiseren?

Wat?

Organiseer je een fuif, festival, optreden, wandeling, tornooi, rally, stoet of een ander evenement? Dan moet je hiervoor wellicht vooraf toelating aanvragen via het evenementenloket. Dienst recreatie en ondernemen of dienst vergunningen behandelt jouw aanvraag, verzamelt de nodige adviezen van de betrokken diensten, legt de aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen en brengt jou als organisator en de betrokken diensten op de hoogte van de beslissing. 

Wanneer heb je een toelating nodig?

Je hebt voor jouw evenement vooraf een toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen wanneer:

• jouw evenement plaatsvindt op openbaar domein* 
of
• je een fuif, (dans)feest en/of muziekoptreden in een gemeentelijk gebouw organiseert
of
• je op privaat domein (zowel binnen als buiten) een fuif, (dans)feest en/of muziekoptreden organiseert dat publiek toegankelijk is en al dan niet met toegangsgeld.

*onder openbaar domein verstaan we naast de openbare weg ook alle andere openbare plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn zoals bijvoorbeeld parken, parkings, pleinen,… 

Bij twijfel, neem je contact met dienst recreatie en ondernemen.

Wanneer moet je jouw aanvraag indienen?

Jouw aanvraag moet minstens 2 maanden vooraf ingediend worden via het evenementenloket, om de externe diensten zoals  o.a. politie, brandweer en AWV voldoende tijd te geven hun advies te kunnen voorbereiden.
Indien de termijn voor aanvraag verstreken is neem je eerst contact op met dienst recreatie en ondernemen om de mogelijkheden te bespreken. Het is niet toegestaan om zonder akkoord de datum in het aanvraagformulier te wijzigen in het opmerkingenveld.

Wat je ook moet weten

Bij de organisatie van een evenement komt heel wat kijken. Door de aanvraag voor jouw evenement in te dienen via het evenementenloket, krijg je een uitgebreid overzicht van je taken en verplichtingen als organisator. 
Meer uitleg nodig? Surf dan naar onze pagina met nuttige informatie en weetjes voor organisatoren. 

Contact

dienst recreatie en ondernemen:
Donklaan 123 (post: Dorp 22)
9290 Berlare
052 43 25 60 (balie)
052 43 25 61 (kantoor)
recreatie@berlare.be
ondernemen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies