Bedrijfsafval

Wat?

Vanaf 1 juli 2013 is het verplicht om als afvalstoffenproducent een contract af te sluiten met de afvalstoffeninzamelaar van het gemengde bedrijfsafval en voor PMD. ln dit contract dienen alle verplicht in te zamelen afvalstoffen die vrijkomen opgesomd te worden samen met hun vooropgestelde inzamelwijze.

Een uitzondering bestaat in volgende gevallen:
lndien de hoeveelheid PMD-afval van jouw bedrijf om de 14 dagen beperkt blijft tot 4 zakken van 60 liter, mag dit meegegeven worden met de inzameling van het PMD-afval voor huishoudens (zie afvalophaalkalender). Dit geldt ook voor restafval (ook maximaal 4 zakken van 60 liter per tweewekelijkse ophaling) en papier/karton (maximum 1m3 per maand).

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies