Schattingscommissie schade land- en tuinbouw

Wat?

Land- en tuinbouwers die schade hebben geleden aan door hen geteelde producten, kunnen een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur om de schadecommissie samen te roepen. 

De commissie is samengesteld uit een aantal landbouwers, een afgevaardigde van het ministerie van Landbouw, een afgevaardigde van het ministerie van Financiën en de schepen bevoegd voor landbouw.

Deze commissie beslist of de aanvraag al dan niet gegrond is en doet desgevallend de nodige vaststellingen ter plaatse. Het proces-verbaal van vaststelling van schade aan landbouwteelten kan belangrijk zijn voor de belastingaangifte.

Hoe aanvragen?

Je dient een verzoek in om de commissie samen te roepen via het college van burgemeester en schepenen, Dorp 22 te 9290 Berlare.

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies